Mokiniai
Bendruomenė

Mokiniai

2019-2020 mokslo metais Vinco Kudirkos progimnazijoje mokosi:

PUG – 60 mokinių;

1-4 klasių – 272 mokiniai;

5-8 klasių 287 mokiniai;

Aukštelkų skyrius – 10 mokinių;

PUG Aukštelkų skyriuje – 13 mokinių;

VISO: 642 mokiniai.