Mokiniai
Bendruomenė

Mokiniai

2018-2019 mokslo metais Vinco Kudirkos progimnazijoje mokosi:

PUG – 44 ugdytiniai

1-4 klasėje -285 mokiniai

5 -8 klasėse -304 mokiniai

Aukštelkų skyriuje: 23 mokiniai

IŠ VISO: 656 mokiniai