Mokiniai
Bendruomenė

Mokiniai

2020-2021 mokslo metais Vinco Kudirkos progimnazijoje mokosi nuo rugsėjo 1 d.:

PUG – 58 mokinių;

1-4 klasių – 290 mokiniai;

5-8 klasių 296 mokiniai;

Aukštelkų skyrius – 8 mokinių; (1-4 kl.)

PUG Aukštelkų skyriuje – 14 mokinių; (PUG-5, IKI-9)

Viso Aukštelkuose 22. 

VISO: 666 mokiniai.