Apie mokyklą
Apie mokyklą

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija yra išaugusi iš miesto pradinės mokyklos, kuri 1918 m. buvo vadinama daktaro Vinco Kudirkos vardu.

1954 m. pradžios mokykla buvo performuota į septynmetę, 1962 m. – į aštuonmetę. 1958 m. Radvilų gatvėje pastatyta nauja mokykla . 1968 m. mokyklą baigė I-oji abiturientų laida. Tuo metu mokyklos direktorius buvo Algis Katilius. 1993 m. mokyklai sugrąžintas dr. Vinco Kudirkos vardas. Tais metais mokykloje jau mokėsi 666 mokiniai, dirbo 44 pedagogai. Mokyklos direktoriaus pareigas ėjo Vytautas Matuzas. Mokyklos mokiniai 1993-1994 m. sukūrė mokyklos ženklą, pasiuvo mokyklos vėliavą, o 1997 m. sukūrė mokyklos dainą.

1993 metais Vinco Kudirkos vardo suteikimo proga mokykloje buvo įsteigta Vinco Kudirkos vardo premija ir paskelbti nuostatai jai gauti. Už mokyklos vardo garsinimą premija jau įteikta 33 mokiniams.

2005 m. rugsėjo 1 d., Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu,  patvirtintas mokyklos tipas ir mokykla pavadinta Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla.

Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla  2017 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota ir tapo  Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija.

Šiuo metu mokyklai vadovauja direktorė Rasa Dagienė. Mokykloje dirba 62 specialistai, mokosi 678 mokiniai. Tai gausiausia mokykla Radviliškio rajone. Su Aukštelkų skyriumi mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos dalies ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

Mokyklos daina

Klausyti (mp3 ~1.92MB)

Žodžiai mokytojos G. Bagdonienės, muzika mokytojos I. Mainionytės-Petraitienės

Čia pirmosios raidės,
Čia pirmosios ašaros.
Čia skleidžiasi šviesios
Gyvenimo pasakos.
Subręsta jaunystė
Kaip mėlyna paukštė į aukštį.

Priedainis (2 kartus):
Kaip paukštė į dangų,
Kaip paukštė, kaip paukštė
Į savo svajonę.
Į mėlyną aukštį
Kaip paukštė, kaip paukštė
Nuo žemės pakyla
Į mėlyną aukštį.

Šaknim į žemę,
Šakom į dangų,
Širdim į šviesą, širdim į šviesą.
Į širdį žodis, Į širdį žiedas.
Širdis kaip paukštė jaunystę gieda.

Priedainis (2 kartus)

Mokyklos veiklos misija

MOKYKLOS ŽEMĖLAPIS „AR ŽINAI?“

 Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija, parengusi mokyklos teritorijos ir aplink mokyklos teritoriją esančių lankytinų vietų žemėlapį, kviečia kiekvieną bendruomenės narį išmėginti savo jėgas ieškant jų. Norime informuoti, kad žemėlapis yra mokyklos intelektinė nuosavybė.

Išbandykite save šiame iššūkyje!

 

Žemėlapis atsisiuntimui