Ugdymas
Ugdymas

Ugdymas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo švietimo programos.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

  • I pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-29,
  • II pusmetis 2021-02-01 – 2020-06-09 (PUG ir 1-4 kl. mokiniams), 2021-02-01 – 2020-06-23 (5-8 klasių mokiniams).

Mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens – 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.;
  • Žiemos (Kalėdų) – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.;
  • Žiemos – 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.;
  • Pavasario – 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.;
  • Vasaros – 2021 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. PUG, 1-4 klasių mokiniams, 2021 m. birželio 26 d. – rugpjūčio 31 d. 5-8 klasių mokiniams.