Ugdymas
Ugdymas

Ugdymas

PAMOKŲ LAIKAS:

1 klasių mokiniams:  

1. 8:00 – 8:35 

2. 8:55 – 8:30 

3. 9:50 – 10:25 

4. 10:45 – 11:20 

5. 11:55 – 12:30  

2–8 klasių mokiniams:  

1. 8:00 – 8:45 

2. 8:55 – 9:40 

3. 9:50 – 10:35 

4. 10:45 – 11:30 

5. 11:55 – 12:40 

6. 13:00 – 13:45 

7. 13:55 – 14:40 

Ugdymo proceso trukmė:

  • 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
  • 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso pabaiga:

   • 2023 m. birželio 7 d. 1–4 klasių mokiniams,
   • 2023 m. birželio 20 d. – 5–8  klasių mokiniams,
   • ugdymo procesas 1-4 klasėms trumpinamas 1 dieną, 5-8 klasėms – 2 dienomis dėl darbo šeštadieniais (žr. Ugdymo plano 24 p.).

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos  

2023 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. 1–4 klasių mokiniams,

2023 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d. 5–8 klasių mokiniams.

 

Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius, kurių trukmė 2022–2023 mokslo metais: 

I pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 27 d. 1–8 klasių mokiniams;

II pusmetis – 2023 m. sausio 30 d. – birželio 7 d. 1–4 klasių mokiniams, 2023 m. sausio 30 d. – birželio 20 d. 5–8 klasių mokiniams.