Ugdymas
Ugdymas

Ugdymas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo švietimo programos.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

  • I pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-29,
  • II pusmetis 2021-02-01 – 2020-06-09 (PUG ir 1-4 kl. mokiniams), 2021-02-01 – 2020-06-23 (5-8 klasių mokiniams).

Mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens – 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.;
  • Žiemos (Kalėdų) – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.;
  • Žiemos – 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.;
  • Pavasario – 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.;
  • Vasaros – 2021 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. PUG, 1-4 klasių mokiniams, 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 5-8 klasių mokiniams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo” 2.2.9.7. punktu, žiemos (Kalėdų) atostogos PUG ir pradinių klasių mokiniams skiriamos nuo  2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.