Ugdymas
Ugdymas

Ugdymas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo švietimo programos.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

  • I pusmetis 2018-09-03 – 2019-01-25,
  • II pusmetis 2019-01-25 – 2019-06-07 (PUG ir 1-4 kl. mokiniams), 2019-01-28 – 2019-06-21 (5-8 klasių mokiniams).

Mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens – 2018-10-29 – 2018-11-02,
  • Žiemos (Kalėdų) – 2018-12-27 – 2019-01-02,
  • Žiemos – 2019-02-18 – 2019-02-22,
  • Pavasario (Velykų) – 2019-04-23 – 2019-04-26,
  • Vasaros – 2019-06-08 – 2019-08-31 (PUG ir 1-4 kl. mokiniams), 2019-06-22 – 2019-08-31 (5-8 kl. mokiniams).