Ugdymas
Ugdymas

Ugdymas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo švietimo programos.

Ugdymas organizuojamas pusmečiais:

  • I pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-28,
  • II pusmetis 2020-01-29 – 2020-06-04 (PUG ir 1-4 kl. mokiniams), 2020-01-29 – 2020-06-18 (5-8 klasių mokiniams).

Mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens – 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.;
  • Žiemos (Kalėdų) – 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.;
  • Žiemos – 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.;
  • Pavasario – 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.;
  • Vasaros – 2020 m. birželio 5 d. – rugpjūčio 31 d. PUG, 1-4 klasių mokiniams, 2020 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d. 5-8 klasių mokiniams.