Mokytojai
Bendruomenė

Mokytojai

Vladas Vaidžiulis
Etikos mokytojas metodininkas
Rūta Dorofėjienė
Vyresnioji tikybos mokytoja, 7b klasės auklėtoja
Danutė Blužienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 5c klasės auklėtoja
Jovita Brunienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 5b klasės auklėtoja
Asta Buškuvienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Vaida Steponavičė
Lietuvių kalbos mokytoja
Gitana Gecienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 7a klasės auklėtoja
Ligita Mickevičiūtė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 7c klasės auklėtoja
Kristina Mikaliūnienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Danguolė Valavičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 6c klasės auklėtoja
Irena Kačėnienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Zita Stasiūnienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė, 6a klasės auklėtoja
Lolita Rulienė
Vokiečių kalbos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
Virginija Bartkevičienė
Matematikos mokytoja metodininkė, 8c klasės auklėtoja
Rūta Bernikienė
Matematikos mokytoja metodininkė, 5a klasės auklėtoja
Irma Jančauskienė
Matematikos ir IT vyresnioji mokytoja
Rasa Smirnovienė
Fizikos vyresnioji mokytoja, matematikos ir chemijos mokytoja
Vilmutė Sprudzanienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Aldona Jagminienė
Istorijos mokytoja metodininkė, 8a klasės auklėtoja
Romusas Labanauskas
Istorijos vyresnysis ir geografijos mokytojas ekspertas
Jūratė Kanišauskienė
Geografijos mokytoja metodininkė
Darius Grigaliauskas
Technologijų vyresnysis mokytojas, 6b klasės auklėtojas
Ilona Prokofijovienė
Technologijų mokytoja metodininkė
Daiva Šipulskienė
Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja
Ina Petraitienė
Muzikos mokytoja metodininkė, 8b klasės auklėtoja
Gintarė Varanavičiūtė
Muzikos mokytoja
Vygintas Juozapaitis
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Darius Kavaliauskas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Raimonda Sugaudė
Šokio mokytoja
Raminta Gilė
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokytoja
Snaiguolė Bulzgienė
PUG (Aukšt.sk.) vyresnioji mokytoja, Aukštelkų skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Aldona Brasiūnienė
PUG mokytoja metodininkė, „Riešutėlių“ grupės auklėtoja
Diana Onaitienė
PUG mokytoja, „Giliukų“ grupės auklėtoja
Kristina Poškienė
PUG vyresnioji mokytoja, „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja
Kristina Eliašaitienė
Pradinių klasių mokytoja, Aukštelkų sk. 2-4 klasės auklėtoja
Jūratė Motiečienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1G klasės auklėtoja
Birutė Bulatovienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1N klasės auklėtoja
Jolanta Bučinskytė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 1P klasės auklėtoja
Rasa Varkulevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1R klasės auklėtoja
Danutė Vaičiurgienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2d klasės auklėtoja
Živilė Bagūnaitė
Pradinių klasių mokytoja, 2n klasės auklėtoja
Rasmuta Valčiukienė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė, 2r klasės auklėtoja
Loreta Sokienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3a klasės auklėtoja
Valerija Kauklienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3b klasės auklėtoja
Loreta Pukertienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3c klasės auklėtoja
Lauras Gaubas
Pradinių klasių mokytojas, 4a klasės auklėtojas
Diana Muraulienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4b klasės auklėtoja
Vilija Skvarnavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4c klasės auklėtoja