Mokytojai
Bendruomenė

Mokytojai

Vladas Vaidžiulis
Etikos mokytojas metodininkas
Rūta Dorofėjienė
Tikybos mokytoja, 6b klasės auklėtoja
Danutė Blužienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 8b klasės auklėtoja
Jovita Brunienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 8a klasės auklėtoja
Gertrūda Vileikienė
Lietuvių kalbos mokytoja, 5b klasės auklėtoja
Danguolė Bakutienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Gitana Gecienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 6a klasės auklėtoja
Ligita Mickevičiūtė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 6c klasės auklėtoja
Danguolė Valavičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė, 5c klasės auklėtoja
Lolita Rulienė
Vokiečių kalbos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
Zita Stasiūnienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė, 5a klasės auklėtoja
Virginija Bartkevičienė
Matematikos mokytoja metodininkė, 7c klasės auklėtoja
Rūta Bernikienė
Matematikos mokytoja metodininkė, 8c klasės auklėtoja
Irma Jančauskienė
Matematikos ir IT vyresnioji mokytoja
Rasa Smirnovienė
Gamtos ir žmogaus, matematikos, fizikos vyresnioji mokytoja, chemijos mokytoja
Jūratė Kanišauskienė
Geografijos vyresnioji mokytoja
Aldona Jagminienė
Istorijos mokytoja metodininkė, 7a klasės auklėtoja
Vilmutė Sprudzanienė
Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė
Daiva Šipulskienė
Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja
Česlovas Čižikas
Technologijų vyresnysis mokytojas
Gintarė Varanavičiūtė
Muzikos mokytoja
Ina Petraitienė
Muzikos mokytoja metodininkė, 7b klasės auklėtoja
Raimonda Sugaudė
Šokio mokytoja
Raminta Gilė
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokytoja
Darius Kavaliauskas
Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Vygintas Juozapaitis
Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Loreta Sokienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2a klasės mokytoja
Valerija Kauklienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja, 2a klasės auklėtoja
Loreta Pukertienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2c klasės auklėtoja
Lauras Gaubas
Pradinių klasių mokytojas, 3a klasės auklėtojas
Diana Muraulienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3b klasės auklėtoja
Vilija Skvarnavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3c klasės auklėtoja
Rasa Varkulevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4a klasės auklėtoja
Jūratė Motiečienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4b klasės auklėtoja
Birutė Bulatovienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4c klasės auklėtoja
Danutė Vaičiurgienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1d klasės auklėtoja
Rasmuta Valčiukienė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė, 1r klasės auklėtoja
Aldona Brasiūnienė
PUG mokytoja metodininkė, "Riešutėlių" grupės auklėtoja
Diana Onaitienė
PUG mokytoja, "Giliukų" grupės auklėtoja
Snaiguolė Bulzgienė
PUG (Aukšt.sk.) vyresnioji mokytoja, Aukštelkų skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Inga Dovidaitienė
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokytoja
Kristina Eliašaitienė
Aukštelkų skyriaus pradinio ugdymo auklėtoja
Vaida Steponavičė
Lietuvių kalbos mokytoja
Romusas Labanauskas
Istorijos vyresnysis mokytojas
Živilė Bagūnaitė
Pradinių klasių mokytoja, 1n klasės auklėtoja
Kristina Mikaliūnienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Kristina Poškienė
PUG mokytoja, "Pelėdžiukų" grupės auklėtoja
Vaida Steponavičė
Lietuvių kalbos mokytoja
Kristina Mikaliūnienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Romusas Labanauskas
Vyresnysis istorijos mokytojas
Kristina Poškienė
PUG vyresnioji mokytoja, „Pedžiukų“ grupės auklėtoja
Živilė Bagūnaitė
Pradinių klasių mokytoja, 1n klasės auklėtoja
Irena Kačėnienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė