Metodinė taryba
Bendruomenė

Metodinė taryba

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS

METODINĖ TARYBA

2020 – 2021 m. m.

Vilmutė Sprudzanienė tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės, tarybos pirmininkė
Asta Buškuvienė lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Ina Petraitienė menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė
Jovita Brunienė klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
Valerija Kauklienė pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
Lolita Rulienė užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė