Metodinė taryba
Bendruomenė

Metodinė taryba

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS

METODINĖ TARYBA

2019 – 2020 m. m.

Vilmutė Sprudzanienė tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės, tarybos pirmininkė
Aldona Jagminienė lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė
Ina Petraitienė menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė
Jovita Brunienė klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė
Valerija Kauklienė pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
Lolita Rulienė užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė