Mokyklos taryba
Bendruomenė

Mokyklos taryba

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS

MOKYKLOS TARYBA

2019 – 2020 m. m.

Jolitas Onaitis Pirmininkas
Diana Muraulienė Mokytojų atstovė
Valerija Kauklienė Mokytojų atstovė
Vladas Vaidžiulis Mokytojų atstovas
Lauras Gaubas Mokytojų atstovas
Aldona Jagminienė Mokytojų atstovė
Mantas Poškus Tėvų atstovas
Viktorija Savickė Tėvų atstovė
Vaida Norvaišienė Tėvų atstovė
Lina Nasickienė Tėvų atstovė
Dagnė Gališanskytė Mokinių atstovė
Kotryna Stičkobaraitė Mokinių atstovė
Kamilė Barauskaitė Mokinių atstovė
Agnė Kapitanskytė Mokinių atstovė
Justina Burbaitė Mokinių atstovė