Mokyklos taryba
Bendruomenė

Mokyklos taryba

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS

MOKYKLOS TARYBA

2020 – 2021 m. m.

Jolitas Onaitis Pirmininkas
Diana Muraulienė Mokytojų atstovė
Valerija Kauklienė Mokytojų atstovė
Vladas Vaidžiulis Mokytojų atstovas
Lauras Gaubas Mokytojų atstovas
Aldona Jagminienė Mokytojų atstovė
Eglė Ivanauskienė Tėvų atstovė
Mantas Poškus Tėvų atstovas
Viktorija Savickė Tėvų atstovė
Marika Ponelienė Tėvų atstovė
Lina Nasickienė Tėvų atstovė
Elana Kanišauskaitė Mokinių atstovė
Dagnė Gališanskytė Mokinių atstovė
Kotryna Stičkobaraitė Mokinių atstovė
Kamilė Barauskaitė Mokinių atstovė
Kamilė Petrėtytė Mokinių atstovė