• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

 Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

 

 2017 m. Metinių ataskaitų rinkinys:

               1. Finansės buklės ataskaita už 2017m. gruodžio 31 d.

          2. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų finansinės ataskaitos.

          3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. duomenis.

          4. Pinigų  srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

          5. Grynojo turto pokyčio ataskaita už 2017 m. gruodžio 31d.

          6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2017m. gruodžio 31d..  

 

2017 m. III-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultmatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

6. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

             

             2017 m. Metinių ataskaitų rinkinys:

 

          1. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio mėn. 30 d.

          2.Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio mėn. 30 d.

          3.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. birželio mėn. 30 d.

          4. Mažos vertės pirkiniai 2016 m.

 

                  2016 m. Metinių ataskaitų rinkinys:

          1.Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

          2.Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

          3.Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

          4.Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

          5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

2016 m. III-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. II-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. I-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės atskaita 2016 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.,

3.Aiškinamasis raštas 2016 m. kovo 31 d.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.:

1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. gruodžio 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.,

3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.,

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

5. Aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

1.Išlaidos pagal straipsnius;

2.Finansavimas;

 

2015 m. II-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. birželio 30 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.,

3. Aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.

4. Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2015 m. birželio 30 d.

 

2015 m. I-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d.,

3. Aiškinamasis raštas 2015 m. kovo 31 d.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.:

 1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. gruodžio 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.,

3. Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.,

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

5. Aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio 31 d.

 

2014 m. III-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.,

3. Aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

 

2014 m. II-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. birželio 30 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.,

3.Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

 4. Mažos vertės pirkiniai 2016m

 

2014 m. I-o ketvirčioataskaitų rinkinys:

 1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.,

3. Aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.

 

 

 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1