Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Apie projektą 

 Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projekto vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: 

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas. 
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.  
    Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. 
     

Vinco Kudirkos progimnazija dalyvavo trijuose etapuose įsigyjant gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams: pirmojo pirkimo metu įsigytų priemonių ir įrangos (1-4 kl.) vertė  – 3190.77 Eur., antrojo (5-8 kl.) – 6227.87 Eur., trečiojo (58 kl.– 5130.4 Eur. 

 

Projekto svetainė – „Vedlys“: http://www.vedlys.smm.lt/#naujienos