Gyvūnų prieglaudoje Kalėdos buvo sočios
2019-12-30

Gyvūnų prieglaudoje Kalėdos buvo sočios

Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos bendruomenė jau antrus metus iš eilės
susitelkia kilniam tikslui – ištiesia pagalbos ranką prieglaudoje gyvenantiems gyvūnams.
Šią gražią ir reikšmingą kalėdinę akciją inicijavo ir organizavo progimnazijos aktyvių tėvų
klubas. Moksleiviai, mokytojai ir kiti progimnazijos bendruomenės nariai buvo labai dosnūs
– paaukota virš 100 kg. maisto ir ne tik. Pilną automobilio bagažinę gardėsių maišų,
skanukų, konservų šunims ir katėms Šiaulių gyvūnų prieglaudai „Binada“ įteikė Radviliškio
V. Kudirkos progimnazijos 6c klasės mokinės Viktorija Kazlauskaitė ir Dagnė Gališanskytė
kartu su aktyvių tėvų klubo atstovu Vladu Vaidžiuliu.

Šiai nedidelei, tačiau tvarkingai gyvūnų prieglaudai, jau 20 metų iš eilės
vadovaujanti ir visą savo laiką skirianti ponia Adelė buvo labai maloniai nustebinta tokios
dovanų gausos. Pripažino, kad tai yra labai didelė parama, beveik tik jos pastangomis
išlaikomai gyvūnų prieglaudai. Dovanas atlydėjusieji apžiūrėjo prieglaudos gyventojus,
išgirdo jų istorijas. Daugelis tų istorijų yra itin graudžios. Beliko džiaugtis, kad yra tokių
nuostabių žmonių, kaip Adelė, kurie skiria savo laiką, lėšas ir meilę kitų apleistiems
gyvūnams, taip pastariesiems padėdama atgaivinti tikėjimą žmonėmis, o svarbiausia –
rasti mylinčius namus.

Savo ruožtu gyvūnų prieglaudos vadovė labai nuoširdžiai dėkojo už pagalbą ir
tokią sunkiasvorę kalėdinę dovaną. Moksleivės Viktorija ir Dagnė pasidžiaugė, kad tai yra
visos Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos bendruomenės nuopelnas ir gyvūnų
prieglaudos vardu dėkoja kiekvienam atskirai ir visiems prisidėjusiems bei palaikiusiems
šią kalėdinę akciją.