Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 

Administracijos tarybos veikla 2019 m. spalio mėn.

Eil. Nr. Veikla
1 Strateginio plano rengimas
2 Mokykloje parengtų dokumentų auditavimas ir laikymasis
3 Mokinių maitinimo vertinimas
4 NMPP gerinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas.
5 Korupcijos prevencijos įgyvendinimo koordinavimas: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
6 Suvestinės ataskaitos “2-mokykla”, “Prevencinės veiklos rodiklių”, “Mokyklos pritaikymo neįgaliesiems” ir “Smurto ir patyčių įstaigoje” duomenų pateikimas Švietimo Valdymo informacinei sistemai (ŠVIS), Pedagogų duomenų registro tvarkymas.
7 Dorinio ugdymo, socialinių mokslų, užsienio kalbų, pradinių klasių pamokų stebėjimas: mokinių iniciatyvos ir kūrybiškumo plėtojimas, aktyvaus mokymosi skatinimas, ugdymo turinio integracija.
8 Rūtos Dorofėjienės atestacija vyresniosios tikybos mokytojos kvalifikacinei kategorijai, Ligitos Mickevičiūtės atestacija anglų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinei kategorijai, Jūratės Kanišauskienės atestacija geografijos mokytojos metodininkės kvalifikacinei kategorijai.

Progimnazijos 2019 m. spalio mėnesio veiklos planas

Data Laikas Priemonės pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas
10-01 12.00 Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui paminėti skirtas renginys - susitikimas su poete K. Kazlauskiene. Knygos ,,Kregždučių dienos” pristatymas 1 r, 5a, 5c kl. mokiniai ir mokytojos INDIGO miestas R. Valčiukienė V.Šiaudvytienė G.Ivanauskienė
10-01 13.00 -15.00 Mokymai mokytojams „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų ugdymas visuomenės psichikos sveikatos srityje“ 2 dalis 10 mokytojų 104 kab. I.Prokofijovienė
10-01 - 10-04 Paroda Rudens dovanos PU ir 1 - 4 kl. mokiniai Mokykla PU ir pradinių klasių mokytojos
10-02 12.00 Pažintis su Indigo miesto veikla Šiaulių valstybinės kolegijos studentai Indigo miestas V.Šiaudvytienė G.Ivanauskienė
10-02 9.00 Šypsenų diena PUG ugdytiniai Aktų salė A.Brasiūnienė K.Poškienė D.Onaitienė
10-03- 11-30 Paroda Laukais ateina ruduo 1-8 kl. mokinia Valgykla D.Šipulskienė 1-4 kl. mokytojai
10-03 - 10-05 eTwinning seminaras Graikijoje “ STEM for democracy for School Teachers” G.Gecienė Atėnai, Graikija G.Gecienė
10-03 9.00 Konstitucijos egzaminas 5-8 kl. mokiniai Mokykla A.Jagminienė
10-04 13.30 Seminaras-išvyka „Patyriminis ugdymas: edukacijos bendrakūra” Mokytojai Panevėžys D. Valavičienė, L. Mickevičiūtė
10-07 13.00 Veiklų aptarimas su naujai dirbančiais mokytojais Ž. Bagūnaitė K. Poškienė K. Mikaliūnienė V.Steponavičė R.Labanauskas G. Varanavičiūtė Indigo miestas I.Prokofijovienė, E. Spietinienė
10-07 13.00 -14.30 Mokymai mokytojams „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų ugdymas visuomenės psichikos sveikatos srityje“ 3 dalis 10 mokytojų 104 kab. I.Prokofijovienė
10-07 14.50 STEAM plėtojimo veiksmų plano įgyvendinimo grupės pasitarimas Darbo grupės nariai 104 kab. J. Kanišauskienė
10-07 - 10-11 ES programavimo savaitė 1-8 klasių mokinia Mokykla I.Jančauskienė
10-08 18.00 Tėvų susirinkimas ,,Aš - priešmokyklinukas’’ PUG tėvai Klasėje A.Brasiūnienė K.Poškienė D.Onaitienė
10-09 14.50 Metodinės tarybos pasitarimas Metodinių grupių pirmininkai 407 kab. E. Spietinienė
10-09 8.00 Pilietiškumo ugdymo užsiėmimai „Aktyvus jaunimas“ 8 klasių mok. (30 mok) 104 kab. I.Prokofijovienė
10-09 13.45 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pasitarimas Pradinių kl. mokytojai 305 kab. V.Kauklienė
10-10 15.00 Klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas Kl. vadovai 104 kab. J. Brunienė
10-11 11.00 Gamtos mokslų laboratorijos atidarymas Mokytojai, mokiniai 407 kab. E. Spietinienė
10-12 13.00 -14.30 Mokymai mokytojams „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų ugdymas visuomenės psichikos sveikatos srityje“ 4 dalis 10 mokytojų 104 kab. I.Prokofijovienė
10-15 15.00 Mokytojų pasitarimas Mokytojai 104 kab. R. Dagienė
10-17 18.00 7- tų klasių tėvų susirinkimas„Nepilnamečių atsakomybė ir bausmės“ 7 klasių tėvai Aktų salė A.Jagminienė I.Petraitienė V.Bartkevičienė
10-16 14.00 Vokiečių k. viktorina „Deutschlernen macht Spass“ 7-tų klasių mokinia Indigo miestas L. Rulienė
10-14- 10-24 Paroda ,,Skaitytų knygų receptų medis” 5-8 klasių mokiniai II a. fojė Lietuvių kalbos mokytojos
10-17 17.30 3- 4-ų klasių tėvų susirinkimas ,,Būkime atsakingi už savo vaikus.” 3- 4-ų klasių mokinių tėvai Aktų salė J. Motiečienė, B. Bulatovienė, R. Varkulevičienė
10-18 18.00 8 kl. tėvų susirinkimas “Ką svarbu žinoti paauglių tėvams?” 8 klasių mokinių tėvai Aktų salė J.Brunienė, D.Blužienė, R.Bernikienė
10-18 Laikas derinamas Mainų pamoka “Brexit challange”. 6c Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija bei 6c Gražinos pagrindinė mokykla Radviliškio miestas L. Mickevičiūtė
10-18 16.00-20.00 Penktokų krikštynos 5 klasių mokiniai Aktų salė G. Varanavičiūtė
10- 21-25 IT konkursas ,,Geriausias klaviatūros žinovas” 5-8 klasių mokiniai 306 kab. I.Jančauskienė
10-23 8.00-13.00 Pradinių klasių mokytojų gerosios patirties sklaida „Informatika pradiniame ugdyme“ Pageidaujantys mokytojai I.Prokofijovienė
10-24 15.00 Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pasitarimas Nariai 407 kab. V. Sprudzanienė
10-29 9.30 Susitikimas su Zoknių progimnazijos (Šiaulių r.) bendruomene. Mokytojai Mokykla
10-29 9.30 Dalyvavimas Projekto “Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos” baigiamojoje konferencijoje “Socialinis ir emocinis ugdymas vaiko sėkmei” Mokytojai “Radviliškio malūnas” R. Gelažnikienė
Diena derinama Laikas derinamas Šeštų klasių tėvų-vaikų susirinkimas: “Pareigos ir atsakomybė” 6a,b,c Aktų salė G. Gecienė L. Mickevičiūtė R. Dorofėjienė
10-21 - 10-30 Plakatų ,,Mano gimtoji aplinka” paroda, skirta paminėti vietovardžių metams. 6-tų klasių mokiniai I ir II a. fojė Lietuvių kalbos mokytojos
10-30 Kudirkaičių būrelio savanorystės akcija Radviliškio miesto senosiose kapinėse, skirta paminėti artėjančioms Vėlinėms. Kudirkaičių būrelio nariai Radviliškio miesto senosios kapinės G. Vileikienė
Spalis STEAM projektas “Geocaching” Mokiniai Mokykla, miesto parkas G. Gecienė, J. Kanišauskienė