Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Administracijos tarybos veikla 2019 m. birželio mėn.

Eil. Nr. Veikla
1 2019-2020 m. progimnazijos ugdymo plano projekto rengimas.
2 Metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolė.
3 Mokinių ir darbuotojų saugių darbo ir mokymosi sąlygų užtikrinimo vertinimas.
4 Mokyklos tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolė.
5 Mokytojų tarybos posėdžių nutarimų įgyvendinimo kontrolė.
6 Mokytojų krūvių 2019-2020 m. m. projektavimo darbai.
7 Gamtos mokslų laboratorijos renovavimo derinimas.
8 Civilinės saugos funkcinių pratybų organizavimas.
9 Pailgintos grupės 2019-2020 m. m. poreikio nustatymas.
10 Pasirengimas daliniam švediškam stalui.

Progimnazijos 2019 m. birželio mėnesio veiklos planas

Data Laikas Priemonės pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas
06-03 - 06-07 8.00-12.00 Projektinė savaitė „Vasarėlė taką mina“ PUG “Riešutėliai” ir “Giliukai” Mokykla, baseinas, parkas D. Onaitienė
06-03 - 06-21 STEAM veiksmų plano įgyvendinimas: integruotos pamokos “Iš mokyklos - į žaliąsias klases. Kūrybinių dirbtuvių kūrimas” 5-8 kl. mokiniai Miesto parkas, Eibariškių tvenkinys, Raginėnų piliakalnis, Šiaulių gamtos apžvalgos ratas aplink Talkšos ežerą. V. Sprudzanienė, D. Šipulskienė
06-04 8.00-13.00 Uniformų matavimas Mokiniai Aktų salė I.Prokofijovienė
06-04 11.00-12.30 Edukacinė išvyka pagal kultūros paso programą ,,Vytinės juostos (miklūs pirštukai)“ 4 c kl. mokiniai Radviliškio miesto kultūros centras R. Valčiukienė
06-04 11.30-13.00 Edukacinė išvyka pagal kultūros paso programą „Spalvoti žaidimai kitaip”. 2c kl. mokiniai Radviliškio miesto kultūros centras V. Skvarnavičienė
06-04 8.00-13.00 Edukacinė išvyka “Aukštaitijos krašto kultūrinis paveldas” 2a kl. mokiniai Burbiškio dvaras, Kleboniškių kaimo muziejus L. Gaubas
06-05 10.00 Kudirkaičių susitikimas su Šiaulių, Kauno ir Kudirkos Naumiesčio kudirkaičiais Kudirkaičių būrelio nariai Aktų salė, miesto parkas G. Vileikienė
06-05 8.00-12.00 Atsisveikinimo su mokykla diena PUG, 1-4 kl. Kabinetai Klasių vadovai
06-05 10.45-15.00 Edukacinė išvyka ,,Indėnų buitis ir žaidimai” 1a,1b kl. Kelmės dvaras L.Sokienė, V. Kauklienė
06-05 10.00-14.00 Turistinis žygis į mūšio vietą, pakeitusią Lietuvos istoriją „Senasis Radviliškio malūnas“ 1c kl Radviliškis L. Pukertienė
06-06 8.00-15.00 Akcija “Ššš…, aš skaitau” 5-8 klasių mokiniai Mokyklos erdvės D. Blužienė, G. Vileikienė
06-06 10.00 Lyderių laikas 3 Mokyklos LL3 komanda Raseiniai I.Prokofijovienė
06-06 11.00 Netradicinė pamoka ,,Paskutinė ketvirtokų pamoka“ 4 c kl. mokiniai ir jų tėvai Aktų salė, 307 kab. R. Valčiukienė
06-06 17.30 Ketvirtokų atsisveikinimo šventė. 4a kl. Aktų salė D. Vaičiurgienė
06-06 18.30 Ketvirtokų atsisveikinimo šventė. 4b kl. Aktų salė L. Laiševcevienė
06-07 12.00 Edukacinė išvyka ,,Linksmosios karinės pratybos’’ 4a kl. mokiniai Bubiai D. Vaičiurgienė
06-07 8.00-12.00 Sveikatos ugdymo diena Visi mokiniai Mokykla I.Prokofijovienė
06-07 9.00 - 10.00 Atsisveikinimo su mokykla šventė Aukštelkų skyriaus bendruomenė Aukštelkų skyrius K. Eliašaitienė, R. Sugaudė
06-07 10.30-11.30 Susitikimas su ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų tėvais Tėvai Aukštelkų skyrius K. Eliašaitienė
06-07 20.00-06.00 Naktis mokykloje 5-8 kl. mokiniai Mokykla I.Prokofijovienė
06-07 - 06-21 Progimnazijos bendruomenės asmenukių paroda ,,Aš skaitau” Mokyklos bendruomenė Indigo erdvė D. Blužienė, G. Vileikienė, J. Brunienė
06-10 8.00-16.00 Edukacinė išvyka „Šokolado kelias” 2b kl. Šiauliai D. Muraulienė
06-10 10.00 Seminaras „Žodinė savigyda” Mokytojai 104 kab. E.Spietinienė
06-10 13.00 Mokytojų tarybos posėdis dėl pradinių klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę Mokytojai 104 kab. I.Prokofijovienė
06-11 8.00 Išvyka į Kauną 5a ir 5b kl. mokiniai Kaunas G.Gecienė R. Dorofejienė
06-11 8.00 Išvyka į Kėdainių senamiestį ir nuotykių parką “Lokės pėda” 6a, 6b, 6c kl. mokiniai Kėdainiai, Jonavos r. A.Jagminienė, V.Bartkevičienė, I.Petraitienė
06-12 14.00 Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei dorinio ugdymo metodinės grupės pasitarimas Metodinės grupės nariai 310 kab. D.Blužienė
06-12 15.00 Užsienio kalbų metodinės grupės pasitarimas Metodinės grupės nariai 401 kab. D.Valavičienė
06-13 8.00 Išvyka į Latviją 5c kl. mokiniai Latvija L.Mickevičiūtė
06-13 14.00 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas Klasių vadovai 104 kab. J.Brunienė
06-13 15.00 Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pasitarimas Metodinės grupės nariai 304 kab. V.Bartkevičienė
06-14 10.00 1-4 klasių rezultatų ir veiklos aptarimas įgyvendinant projektą „IT pradiniame ugdyme“ 1-4 kl. mokytojai 104 kab. I.Prokofijovienė
06-14 - 06-15 15.00 Edukacinė-pramoginė išvyka „Atrask save kaime” (Lions Quest programos “Paauglystės kryžkelės” integravimas) 8b kl. mokiniai ir tėvai Pakruojo raj. D.Valavičienė
06-17 Mokyklos komandos išvyka į Vilnių. Pilotinio projekto „Finansinis raštingumas pradinėse klasėse“pristatymas Mokytojų komanda Vilnius R. Dagienė
06-19 14.00 Metodinės tarybos pasitarimas Metodinės tarybos nariai 104 kab. V.Bartkevičienė
06-19 8.00-12.00 Atsisveikinimo su mokykla diena. 5-8 kl. mokinių apdovanojimai 5-8 kl. mok. Kabinetai I.Prokofijovienė
06-19 13.00 8 klasių mokinių atsisveikinimo šventė 7-8 kl. Aktų salė I.Dovidaitienė
06-21 8.00 Kvalifikacijos kėlimo programa “Ugdymo proceso organizavimo galimybės edukacinėse aplinkose”. Mokytojų dviračių žygis Mokytojai Žemaitijos nacionalinis parkas, Plungės r. D. Kavaliauskas
06-25 9.00 Supažindinimas su mokytojų kvalifikacijos mokymų ,,Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas’’ medžiaga Mokytojai 310 kab. D. Blužienė, V.Bartkevičienė
06-25 - 06-27 Vaikų vasaros stovykla 25 mokiniai Rauboniai R. Gelažnikinė
06-26 8.00 Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 104 kab. R. Dagienė