Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 

Administracijos tarybos veikla 2019 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr. Veikla
1 Strateginio plano rengimo moderavimas
2 Pasirengimas planiniam patikrinimui dėl visuomenės sveikatos saugos
3 Progimnazijos Darbo apmokėjimo sistemos 26 ir 27 punktų derinimas su Darbo taryba
4 Lietuvių k., istorijos, gamtos ir tiksliųjų mokslų, fizinio ugdymo pamokų stebėjimas tikslu mokinių iniciatyvos ir kūrybiškumo plėtojimas, aktyvaus mokymosi skatinimas, ugdymo turinio integracija.
5 Rūtos Dorofėjienės atestacija vyresniosios tikybos mokytojos kvalifikacinei kategorijai, Ligitos Mickevičiūtės atestacija anglų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinei kategorijai, Jūratės Kanišauskienės atestacija geografijos mokytojos metodininkės kvalifikacinei kategorijai.
6 Progimnazijos atstovų stažuotė mokykloje Forvardas, refleksijos organizavimas
7 Pasiruošimas konferencijai “Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas”

Progimnazijos 2019 m. lapkričio mėnesio veiklos planas

Data Laikas Priemonės pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas
04-07 d. 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas ,,Lietuvos karys”. 1-4 kl. Klasėse Pradinių klasių mokytojai
04-15 d. 8.00-15.00 16-asis BEBRO konkursas 1-8 kl. 306 kab. I. Jančauskienė, V. Skvarnavičienė
04-29 d. Megztų pirštinių paroda ,,Kviečiu į savo pasaulį…“ Mokyklos bendruomenė Indigo miestas R. Valčiukienė
11-05 14:50 STEAM plėtojimo veiksmų plano įgyvendinimo grupės pasitarimas Darbo grupės nariai Indigo miestas J.Kanišauskienė
11-06 11.50 Pyragų diena PUG, 1-8 kl. Mokykla Aktyvių mokinių klubas
11-06 8.00-9.30, 9.45-11.15 Robotiada 2a, 2b kl. Indigo miestas I. Jančauskienė
11-11 15.00 Klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas Kl. vadovai 104 kab. J. Brunienė
11-12 14.00 Pradinių klasių metodinės grupės pasitarimas Prad. kl. mokytojai 104 kab. V. Kauklienė
12 d. (data tikslinama) 9.00-10.00 Saugus eismas su Amsiumi PUG grupės Mokykla A. Brasiūnienė, K. Poškienė, D. Onaitienė
07 d., 19 d. 8.45-11.10 Bandomasis elektroninis testavimas 5 ir 7 klasėse 5 ir 7 klasių mokiniai 304, 306 kab., Indigo miestas E. Spietinienė
11-31 d. Asmenukių paroda ,,Skaitau?!’’ 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai Indigo miestas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
11-13 9.00-10.30 Robotiada 2c kl Indigo miestas I. Jančauskienė
11-14 9.00-11.00 Garsiniai skaitymai 4a, 4b, 4c klasėse, skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. 4 klasių mokiniai 4 klasių kabinetuose B. Bulatovienė, J. Motiečienė, R. Varkulevičienė, G. Ivanauskienė
11-14 10.00 Šiaurės šalių bibliotekų savaitei paminėti. Garsiniai skaitymai 5a klasėje 5a kl. 403 kab. Z. Stasiūnienė, V. Šiaudvytienė
11-14 10.00 Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialisto paskaita 8 kl. mokiniams. 8 kl. mokiniai 104 kab. E. Spietinienė
11-14 15.00 Mokytojų pasitarimas Mokytojai 104 kab. R. Dagienė
11-15 10.00 Seminaras bibliotekininkams Edukacija:protas ir / ar emocija Mokyklų ir viešosios bibliotekos bibliotekininkai Indigo miestas V. Šiaudvytienė, G. Ivanauskienė
11-15 8.00 Tolerancijos diena „Švyturys” Aktyvių mokinių klubas ir 5-8 kl. Pirmo aukšto foje G. Varanavičiūtė R. Dorofėjienė
12 d., 19 d. (diena derinama) 13-14 val. (laikas derinamas) Patirties sklaida: IT bei mobiliųjų telefonų programėlės ugdymo procese Užsienio kalbų metodinės grupės nariai, kiti pageidaujantys Indigo miestas L. Mickevičiūtė
11-18 14.50 Metodinės tarybos pasitarimas Tarybos nariai 408 kab. V. Sprudzanienė
11-20 14.00 Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-8 kl. mokiniai 310 kab. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
11-20 8.00-15.00 Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada (virtualioje erdvėje) 7-8 kl. (po 3 mokinius iš klasės) Kompiuterių klasėse J.Kanišauskienė
11-21 11.00 Pamoka Istoriniam mūšiui prie Radviliškio - 100 7a kl. Radviliškio viešoji biblioteka A. Jagminienė, V. Šiaudvytienė
11-21 10.00 Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas Laiškai pasauliui (Kultūros pasas) 3b, 3c kl. 210, 203 kab. D. Muraulienė V. Skvarnavičienė
11-22 8.00-18.00 Išvyka į 9-ąją švietimo inovacijų parodą „Mokykla 2019” Administracija, mokytojai Vilnius E. Spietinienė
25-29 d. Pertraukų metu Paroda „Rožinukai” 4abc klasės 302 kab. R. Dorofėjienė
25-29 d. Integruotos IT ir technologijų pamokos „Piktogramų vėlimas” 5abc klasės 101 ir 306 kab. I. Jančauskienė, J. Kanišauskienė
25-29 d. 8.00-14.45 „Metodų mugė” Mokytojai Kabinetai V. Sprudzanienė
11-26 8.00 Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencijos „Ein saulelė aplink dangų“ 1-4 klasės Aktų salė R. Valčiukienė
11-27 11.00 Edukacija ,,Duonos kepimas” PUG “Pelėdžiukai” Šiauliai K. Poškienė
11-29 Akcija „Diena be vadovėlių“ 1-8 klasės Mokykla G. Varanavičiūtė