Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Progimnazijos 2020 m. gegužės mėnesio veiklos planas

Data Laikas Priemonės pavadinimas Dalyviai Atsakingas
Kiekvieną darbo dieną 9.00,15.00 Administracijos pasitarimai Administracija R. Dagienė
Gegužė “Technologijų namelio” įrengimo darbai R. Dagienė
05-04 8.30 Rytmetys ,,Ypatingas žmogus” 1R klasės mokiniai, mamytės R. Valčiukienė
05-04 8.30 Rytmetys ,,Kai tu šalia” 1D klasės mokiniai, mamytės D. Vaičiurgienė
05-04 13.00 Virtualus pasitarimas su NŠA atstovais dėl projekto "Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra" įgyvendinimo Mokyklos komanda E. Spietinienė
05-06,13, 20, 27 13.00 PUG,1-2 klasių mokytojų refleksija PUG, 1-2 kl. mokytojai I.Prokofijovienė
05-06,13, 20, 27 14.00 3-4 klasių mokytojų refleksija 3-4 kl. mokytojai I.Prokofijovienė
05-07,14, 21, 28 14.00 Menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės refleksija Metodinės grupės nariai I.Prokofijovienė
05-07,14, 21, 28 16.00 Lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir istorijos metodinės grupės refleksija Metodinės grupės nariai E. Spietinienė
05-08, 15, 22, 29 13.30 Užsienio kalbų metodinės grupės refleksija Metodinės grupės nariai E. Spietinienė
05-08,15, 22, 29 14.30 Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės refleksija Metodinės grupės nariai E. Spietinienė
05-11 14.00 Metodinės tarybos pasitarimas Metodinės tarybos nariai V.Sprudzanienė
05-11 Virtuali kūrybinių darbų paroda „Dovana Mamai!“ 5-8 klasių mokiniai D.Grigaliauskas
05-15 Virtuali kūrybinių darbų paroda “Mano šeima”, skirta Tarptautinei šeimos dienai 1-4 kl. mokiniai V. Kauklienė
05-14 Virtuali kūrybinių darbų paroda „Aš jau moku ABC” 2 kl. mokiniai D. Valavičienė
05-18 Virtuali kūrybinių darbų paroda „Bookface” 8 kl. mokiniai G. Gecienė
Gegužės mėn. Šalies etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai” vykdymas. Dalyvavimas nuotolinėse varžytuvėse “Tarmių lobynai” 1R kl. mokinė K. Adomaitytė R. Valčiukienė
Gegužės mėn. DofE programos įgyvendinimas: pedagogų komandos subūrimas, informacijos sklaida mokyklos bendruomenei Ž. Bagūnaitė, G. Varanavičiūtė