Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Administracijos tarybos veikla 2019 m. gegužės mėn.

Eil. Nr. Veikla
1 2019-2020 m. progimnazijos ugdymo plano projekto rengimas.
2 Mokinių apklausa dėl NVŠ programų pageidavimo.
3 Tyrimas "Kaip tėvai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime?"
4 PUG ir pirmų klasių komplektavimas, ir sąrašų sudarymas.
5 Matematikos, užsienio kalbų, kūno kultūros ir menų dalykų mokytojų pamokų stebėjimas: mokinių iniciatyvos ir kūrybiškumo plėtojimas, aktyvaus mokymosi skatinimas, ugdymo turinio integracija.
6 MEDUS modelio 2019-2020 m.m. projektavimas.
7 Progimnazijos Darbo tarybos veiklos ataskaita.
8 Veikla STEAM mokyklų tinkle.

Progimnazijos 2019 m. gegužės mėnesio veiklos planas

Data Laikas Priemonės pavadinimas Dalyviai Vieta Atsakingas
05-02 11.00 Mokyklinė anglų kalbos olimpiada 5-7 klasių mokiniai 404 kab. D. Valavičienė
05-03 9.00 Lietuvių kalbos NMPP: rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) 2 klasių mokiniai Numatytuose kabinetuose E. Spietinienė
05-03 9.00 Pasaulio pažinimo NMPP 2 klasių mokiniai Numatytuose kabinetuose E. Spietinienė
05.03 11.00 Motinos dienai skirta šventė Aukštelkų skyriaus PUG ir 1-4 klasių mokiniai Aktų salė I. Jančiauskaitė
05-06 14.00 Pradinių klasių metodinės grupės pasitarimas Pradinių klasių mokytojai 305 kab. V. Kauklienė
05-06 14.00 Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, dorinio ugdymo metodinės grupės pasitarimas Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, dorinio ugdymo mokytojai 310 kab. D. Blužienė
05-06 15.00 Užsienio kalbų metodinės grupės pasitarimas Užsienio kalbų mokytojos 401 kab. D. Valavičienė
05-06 - 05-10 Saugaus eismo savaitė “Saugok mane mažą” Pradinių klasių mokiniai Mokykla V. Kauklienė
05-06 - 05-31 Piešinių paroda “Kelionių magija” 6-8 klasių mokiniai Valgykla J. Kanišauskienė, D.Šipulskienė
05-07 nuo 9.00 e-NMPP 8 klasių mokiniai Numatytuose kabinetuose E. Spietinienė
05-07 9 ir 10 val. Muzikos pamoka su muzikos mokyklos mokytoja Roma Apšegiene „Pasaka kitaip“ 1 klasių mokiniai ir mokytojos Indigo miestas V. Šiaudvytienė
05-07 14.00 8 kl. susitikimas su Lizdeikos gimnazistais "Mokymosi tęstinimas" 8 klasių mokiniai Aktų salė G. Gecienė
05-07 15.00 5-8 klasių vadovų pasitarimas Klasių vadovai Aktų salė J. Brunienė
05-08 12.00 Rajoninis rusų kalbos konkursas “Nuo A iki Ja”. 7-8 klasių mokinių komanda PUG, pradinių klasių kabinetai Z. Stasiūnienė Ina Petraitienė
05-08 12.10 Dariaus Kavaliausko atvira pamoka „Sportinio inventoriaus panaudojimas 1-4 klasių kūno k. pamokose“ Pradinių klasių mokytojai Sporto arena D. Kavaliauskas
05-08 15.00 Kūno k. ir menų metodinės grupės pasitarimas Kūno kultūros ir menų mokytojai 101 kab. Č. Čižikas
05-09 nuo 9 val. e-NMPP 8 klasių mokiniai Numatytuose kabinetuose E. Spietinienė
05-09 17.30 Tėvų susirinkimas. Laikas kartu programa. Pozityvioji prevencija - galvojame apie ateitį. Susipažinimas su būsimomis klasės auklėtojomis. 4a ir 4b klasių mokinių tėvai 205, 206 kab. D. Vaičiurgienė, L. Laiševcevienė
05-09 8.00-18.00 Jaunųjų turistų būrelio edukacinė išvyka “Anykščiai - Puntuko miestas” 6-8 klasių mokiniai Anykščiai J. Kanišauskienė
05-10 9.00 Akcija “Saugok mane mažą” Pradinių klasių mokiniai Miesto centras V. Kauklienė
05-10 12.00 Lietuvos švietimo įstaigų teatrų festivalis”Saulės zuikutis - 2019” Etnokultūrinio muzikinio teatro “Po skėčiu” nariai Šeduvos gimnazija L. Laiševcevienė, I. Petraitienė, R. Gilė
05-14 nuo 8.00 val. Akcija „Diena be vadovėlių“ Visi mokiniai ir mokytojai Mokykla I. Prokofijovienė
05-14 - 05-16 9.00-16.45 e-klausimyno pildymas 8 klasių mokiniai Numatytuose kabinetuose E. Spietinienė
05-14 - 05-29 Būrelių veiklų pristatymas (pagal atskirą tvarkaraštį) Visi mokiniai Mokykla I. Prokofijovienė
05-14 15.00 Paskaita mokytojams apie sveiką maistą ir jo gaminimą 20 mokytojų 104 kab. B. Jučienė
05-15 - 05-31 Paroda-konkursas “Skaityk! Kurk! Stebink!” Lietuvių ir užsienio kalbų mokytojos Indigo miestas D. Blužienė, D. Valavičienė
05-15 15.00 Mokytojų tarybos pasitarimas Mokytojai 104 kab. R. Dagienė
05-16 8.00 Pilietiškumo diena, skirta Pasaulio lietuvių metams Visi mokiniai Mokykla I. Prokofijovienė
05-16 10.00 Miuziklas „Dangus griūva“ PUG, 1 klasių mokiniai Aktų salė L. Laiševcevienė, I. Petraitienė, R. Gilė
05-16 12.00 Gamtotyrininkų išvyka į Tytuvėnų regioninį parką Būrelio nariai Tytuvėnai V. Sprudzanienė
05-16 13.00 Mokytojų diskusija dėl tarpklasinio mokymosi diferencijavimo 2019-2020 m. m. Lietuvių k., matematikos, užsienio k. ir 4 klasių mokytojai 104 kab. E. Spietinienė
05-16 14.00 Metodinės tarybos pasitarimas Metodinės tarybos nariai 104 kab. V. Bartkevičienė
05-20 8.00 Paroda “Šventojo Rašto mintys šiuolaikiškai” 5-8 klasių mokiniai Mokykla R. Dorofėjienė, I. Jančauskienė
05-20 13.00 Kompiuterinio raštingumo konkursas 3-4 klasių mokiniai 204 kab. V. Skvarnavičienė
05-21 8.00 Edukacinė ekskursija į Biržus Aukštelkų skyriaus 1-4 klasių mokiniai Biržai L. Zaleckienė
05-21 11.00 Kultūros paso edukacinė programa ”Spalvoti žaidimai kitaip” 4a klasės mokiniai 205 kab. D. Vaičiurgienė
05-22 13.00 Vokiečių kalbos konkursas “Ich kann schon…” 5 klasių mokiniai Indigo miestas L. Rulienė
05-22 18.00 Mokinių tėvų komiteto susirinkimas Mokinių tėvų komiteto nariai Indigo miestas I. Prokofijovienė
05-23 10.00 Miuziklas „Dangus griūva“ Gražinos pagrindinės mokyklos, Vaižganto progimnazijos mokiniai, vaikų lopšelių-darželių ugdytiniai Aktų salė L. Laiševcevienė
05-23 11.00 Kultūros paso edukacinė programa ”Spalvoti žaidimai kitaip” 4b klasės mokiniai 206 kab. L. Laiševcevienė
05-23 12.00 Rusų kalbos konkursas „Kalbos atveria duris į pasaulį“. 5 klasių mokiniai Aktų salė Z. Stasiūnienė, V. Kauklienė
05-23 15.00 Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pasitarimas. Metodinės grupės nariai 304 kab. V. Bartkevičienė
05-24 10.00 Edukacinė išvyka - tėvų susitikimas ,,Džiaugiamės savo šeima“. Programa Laikas kartu 4c klasės mokiniai ir tėvai Raubonių parkas R. Valčiukienė
05-27 17.00 Būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas Tėveliai Aktų salė I.Prokofijovienė
05-27 18.00 Būsimų PUG tėvelių susirinkimas Tėveliai Aktų salė I.Prokofijovienė
05-27 - 05-29 “Profesijų medis” - populiariausių profesijų rinkimas 5-8 klasių mokiniai Mokykla G. Gecienė
05-31 20.00 Bendruomenės diena „Kudirknaktis 2019“ (kitokia ugdomoji veikla) Progimnazijos bendruomenė Nurodytos trasos I.Prokofijovienė
Gegužė Antikorupcinio piešinio konkursas bendradarbiaujant su Radviliškio ligonine 5-8 klasių mokiniai Mokykla E. Spietinienė
Gegužė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas: 6-okų projektas “Seniausia, reikšmingiausia šeimos knyga, jos istorija” 6 klasių mokiniai 310 kab. D. Blužienė
Gegužė (data derinama) Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos projekto ,,Knygvežiukas veža 2019” apsilankymas progimnazijoje. PUG, 1-8 klasių mokiniai Aktų salė G. Vileikienė