Mėnesio veiklos planas
Ugdymas

Mėnesio veiklos planas

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 

Administracijos tarybos veikla 2020 m. vasario mėn.

Eil. Nr. Veikla
1 Strateginio plano rengimo moderavimas.
2 2020 m. metinio veiklos plano rengimas.
3 Mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos rengimas.
4 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinamosios ataskaitos rengimas.
5 Priešmokyklinio ugdymo grupių ir pirmų klasių komplektavimas.
6 Mokyklos administracijos, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos už 2019 m. įsivertinimas (pagal suderintą grafiką).
7 PUG nemokamo maitinimo organizavimas.
8 Progimnazijos Darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas vadovaujantis LR Darbo apmokėjimo įstatymo redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.
9 2020 m. mokyklos biudžeto formavimas.

Progimnazijos 2020 m. vasario mėnesio veiklos planas

Diena Laikas Priemonės pavadinimas Vieta Dalyviai Atsakingas
02.01-15 5-ų klasių kūrybinių darbų paroda ,,Ornamentai” I a. fojė 5 klasių mokiniai I. Jančauskienė D. Šipulskienė
02.01-28 Laisvės vėjo malūnėlių gamyba, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui paminėti. 1-8 kl.mokiniai ir mokytojai A. Jagminienė
02.01-15 3 b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Pasakų miestas” Indigo miestas 3b kl. mokiniai D. Muraulienė
02.01-15 7-ų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda “Sapnų gaudyklės” Indigo miestas 7 klasių mokiniai D. Šipulskienė
02-03 9.00-12.00 Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 5-7 klasių mokiniams. 304 kab., 306 kab., Indigo miestas Atrinkti 5-7 klasių mokiniai E. Spietinienė
02-03 15.00 Mokytojų tarybos posėdis. I pusmečio rezultatų aptarimas 104 kab. Mokytojai R.Dagienė
02.04-14 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš galiu” I a. foje 5-8 klasių mokiniai D. Grigaliauskas
02-05 9.00-12.00 Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 3-4 klasių mokiniams Indigo miestas Atrinkti 3-4 klasių mokiniai E. Spietinienė
02-05 15.00 Metodinės tarybos posėdis 407 kab. Metodinės tarybos nariai V. Sprudzanienė
02-06 18.00 7a klasės tėvų susirinkimas Psichologės paskaita “Motyvacija - mokymosi (ne)sėkmė” 301 kab. 7a kl. tėvai A.Jagminienė A.Kuprytė-Ivanauskienė
02-06 10.00 3-4 klasių ,,Žyniuko“ konkursas 307 kab. 3-4 kl. mokiniai D. Vaičiurgienė, Ž. Bagūnaitė, R. Valčiukienė
02-06/28 Dalyvavimas Radviliškio krašto tautodailės darbų parodoje Kultūros centras 1 R klasės bendruomenė R. Valčiukienė
02-06 17.30 Klasės tėvų susirinkimas. Laikas kartu . ,,Džiaugiamės savo šeima”. I pusmečio ugdymosi pasiekimų aptarimas 102, 207, 208 kab. 4a, b, c klasių mokinių tėvai R. Varkulevičienė J. Motiečienė B. Bulatovienė
02-06-07 Akcija “Gerasis lašelis” Visi mokiniai AMK G. Varanavičiūtė
02-07 10.00 1 klasių mokinių protų mūšis ,,100 dienų mokyklos takeliu“ Gražinos pagrindinė mokykla 1 klasių mokiniai D. Vaičiurgienė, Ž. Bagūnaitė, R. Valčiukienė
02-07 20.00-6.00 Naktis mokykloje Mokykla 5-8 kl. mok. G. Varanavičiūtė AMK
02.10-15 8.00-15.00 Saugesnio interneto savaitė 2020 Mokykla 1-8 kl. mokiniai I. Jančauskienė
02.10-13 8.00-12.00 Sveikatingumo savaitė Mokykla PUG ugdytiniai B.Jučienė
02-10 14.00 Pradinių klasių metodinės grupės pasitarimas V. Kauklienė
02-11 18.00 8 klasių tėvų susirinkimas Mokymosi rezultatai, pažanga, lūkesčiai 309, 310.,104 kabinetai 8a, 8b, 8c klasės J. Brunienė, D. Blužienė, R. Bernikienė
02-11 18.00 5-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas. I pusmečio pasiekimų aptarimas. Psichologės paskaita “Paauglių džiaugsmai ir rūpesčiai” 403,407,201 Aktų salė Tėvai 5-tų klasių vadovai A.Kuprytė-Ivanauskienė
02-11 14.00 LL3 Radviliškio rajono pokyčio projekto mokyklos kūrybinės komandos pasitarimas. Direktorės kab. Kūrybinės komandos nariai E. Spietinienė
02-12 12.00 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas 2020” I etapas Mokykla 5 - 8 kl. mokiniai A.Jagminienė
02-12 17.00 2a, 2b, 2c klasių mokinių tėvų susirinkimas. I-ojo pusmečio pasiekimų aptarimas. 309 kab. Tėvai K. Mikaliūnienė
02-12 17.30 1- 2 klasių mokinių tėvų susirinkimas. I-ojo pusmečio pasiekimų aptarimas. ,,Pozityvioji prevencija - galvojame apie ateitį“ (programa ,,Laikas kartu“) Aktų salė Tėvai I.Prokofijovienė B. Jučienė
02-12 15.00 STEAM veiksmų plano įgyvendinimo darbo grupės pasitarimas 201 kab. Darbo grupės nariai J. Kanišauskienė
02.12-14 8.00-15.00 Paroda „Nepriklausomybės žibintas“ Indigo miestas I. Jančauskienė D. Šipulskienė
02.12-14 Patriotinio rašinio konkursas Kudirkiečio garbės ženkleliui laimėti. 5-8 klasių mokiniai G. Vileikienė
02-13 15.00 Klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas J. Brunienė
02-14 11.00-14.00 Pamoka „Kas ta Europos Sąjungą?” su Jaunimo Europos komandos nariu D. Paškausku Indigo miestas 7a, 8a, 8c kl. mokiniai J. Kanišauskienė
02-14 13.30 Kovotojų už tėvynės laisvę pagerbimas, skirtas Vasario 16 d. paminėti - išvyka prie Radviliškio mieste esančių laisvės kovotojų paminklų Miestas Kudirkaičių būrelio nariai G. Vileikienė
02-14 17.00-20.00 Valentino dienos diskoteka Aktų salė 5-8 klasių mokiniai G.Varanavičiūtė AMK
02-17 09.30 Strateginio progimnazijos plano kūrimo darbo grupės konsultacijos 104 kab. Darbo grupė R. Dagienė
02-18 9.00-10.30 Paskaita apie nuovargį. Rytų filosofija 104 kab. Mokytojai
02.24–28 Lietuvių kalbos savaitė „Kalba gimtoji lūposna įdėta’’, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti Mokyklos erdvės 5–8 klasių mokiniai Danutė Blužienė
02 24-28 Lietuvių kalbos savaitė “ Švari kalba- stipri tauta” Mokyklos erdvės 1-4 klasių mokiniai V. Kauklienė
02-24 8.00 Viktorina Apie Lietuvą ir kalbą 1N,1R,1D klasėse ,skirta Gimtosios kalbos dienai paminėti Klasėse 1kl. mokiniai V.Šiaudvytienė G.Ivanauskienė
02-25 18.00 3-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas. Tema „Saugus interneto naudojimas. Atsakingas bendravimas socialiniuose tinkluose”. I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. 210, 203, 303 kab. 3 kl. mok. tėvai V. Skvarnavičienė D. Muraulienė L. Gaubas
02-25 Užgavėnės Mokyklos erdvės AMK G. Varanavičiūtė. I.Petraitienė
02-26 Finansinio raštingumo diena Visi mokiniai I.Prokofijovienė
02-27 18.00 7b klasės tėvų susirinkimas. Socialinės pedagogės paskaita Psichologės paskaita. 405 kab. 7b kl. tėvai I.Petraitienė R.Gelažnikienė A.Kuprytė-Ivanauskienė
02-28 Akcija mokyklos emocinei aplinkai gerinti „Nusišypsok” Visi mokiniai Aktyvių mokinių klubas G. Varanavičiūtė