Kudirkaičių veikla
Ugdymas

Kudirkaičių veikla

KUDIRKAIČIŲ BŪRELIO VEIKLA

Kudirkaičių būrelis – jau eilę metų mūsų mokykloje veikiantis užklasinės veiklos būrelis, skirtas
visapusiškam pilietiniam, kultūriniam bei socialiniam mokinių ugdymui bei auklėjimui.
Kudirkaičių būreliai Lietuvos mokyklose pradėjo kurtis su išryškėjusia Sąjūdžio banga – 1988 –
1989 metais. 1989-ieji laikomi kudirkaičių  veiklos pradžios metais, nors pati organizacija oficialiai
įregistruota 1995 metais. Šiuo metu kudirkaičių būreliai veikia gausybėje Lietuvos mokyklų. Mūsų
mokykloje kudirkaičių veikla vykdoma nuo 2002 metų rugsėjo mėnesio. Per šį laikoparpį sukurta
nemaižai puikių būrelio veiklos tradicijų.
Pagrindinis būrelio veiklos tikslas yra skatinti mokinių pilietinį ir kultūrinį sąmoningumą. Būrelį
lankantys mokiniai gilinasi į tautos literatūrinę ir kultūrinę isoriją, kiekvieną mėnesį būrelio nariai
organizuoja tekstų skaitymus ir įvairiausius panašaus pobūdžio užsiėmimus, kurių metu dalijasi
naujausiais savo literatūriniais atradimais, vieni kitiems pristato žmones, kurių darbai, jų manymu,
buvo itin reikšmingi Lietuvos vystymuisi. Būrelio nariai organizuoja įvairiausias akcijas bei
kultūrines-socialines iniciatyvas visai mokyklos bendruomenei, pavyzdžiui, skaitymo iššūkį
,,Pavyk, jei gali!“, knygų dovanojimo akciją ,,Pasidalink skaitymo malonumu“.
Planuojant kiekvieno mėnesio būrelio narių veiklą, itin daug dėmesio skiriama įvairiausioms
pilietinėms akcijoms, kurių metu ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai. Mokiniai skatinami įsitraukti
į savanorišką veiklą. Aktyviai bendradarbiaujame su Radviliškio rajono savivaldybės viešąja
biblioteka, Radviliškio parapijos benduomenės socialinių paslaugų centru, Radviliškio rajono
vaikos globos namais ,,Nykštukas“.
Žinoma, viena iš prioritetinių būrelio veiklos krypčių yra glaudus bendradarbiavimas su kitomis
Vinco Kudirkos vardą turinčiomis mokyklomis ir jų kudirkaičių būrelių nariais. Būrelio nariai kas
met vyksta į Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnaziją, dalyvauja Lietuvos kudirkaičių
organizacijos regionų spiečiuje Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje. Planuojant būrelio narių
veiklą stengiamasi, kad skirtingų mokyklų mokiniai ne tik tarpusavyje dalintųsi patirtimi ir
naujomis įdėjomis, bet ir pažintų skirtingų mokyklų bendruomenių mokinius, kurtų visą Lietuvą
apimantį draugų ir bendraminčių ratą.
Ir svarbiausia… Visi būrelio nariai mokosi būti tikraisiais tiesos ir šviesos vaikais, nes būtent to
mus visus mokė vienas iš garsiausių tautinio atgimimo šauklių, varpininkas dr. Vincas Kudirka.
Kartą tapęs tikru kudirkaičiu, visą likusį gyvenimą juo ir būsi, nes tikro kudirkaičio veiklos sričiai
nėra jokių veiklos apribojimų ar idėjinių pančių.