Integruotas gamtamokslinis ugdymas
Ugdymas

Integruotas gamtamokslinis ugdymas

2018-2019 m. m. prisijungėme prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą 5-8 klasėse išbandančių mokyklų. Ir taip gamtos ir žmogaus dalykas 5 klasėse pradėtas mokyti kitaip – siekiama, kad mokiniai juos supantį pasaulį pažintų per patyriminį mokymąsi. Mokytojos Vilmutė Sprudzanienė ir Rasa Smirnovienė kiekvieną pamoką su vaikais vykdo eksperimentus, atlieka tyrimus, stebi reiškinius lauke, padeda patiems mokiniams surasti atsakymus į įvairius probleminius klausimus.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ progimnaziją pasiekė daug gamtos ir technologinių mokslų mokymo įrangos bei priemonių, skirtų 1-4 ir 5-8 klasių mokinių ugdymui.

Daugiau informacijos:

http://www.vedlys.smm.lt/

http://gamta5-8.lfma.eu/

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/gamtamokslis

 

Medžiagų panaudojimas, 5 klasė

 

 
 
Išmokime matuoti tiksliai, 6 klasė
 
Mokiniai tyrinėjo sąmanas, patys jas atpažino, 7 klasė