Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra
Projektai

Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001, kuriuo siekiama kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant mokytojus ir psichologus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą.

Mūsų progimnazija teikė prašymą dalyvauti šiame projekte. 2020-2021 mokslo metais dalyvaujame veiksmo tyrime, kurio metu išbandoma 2017–2019 metais sukurta didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atrankos sistema (http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/aukstesniuju-gebejimu-turinciu-vaiku-atpazinimas/) ir jiems skirti lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų moduliai (http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/).

Iš visų tyrime dalyvaujančių 3-8 klasių vaikų buvo atrinkti 59 didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai ir jiems pasiūlyta dalyvauti specialiųjų lietuvių kalbos, matematikos ir/ar gamtos mokslų modulių išbandyme.