eTwinning
Projektai

eTwinning

eTwinning projektas “LIFT“ (Learning in Future Technology)

Tikslas: pagilinti anglų kalbos ir darbo su IT įgūdžius, supažindinti mokinius su skirtingomis kultūromis ir tradicijomis, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje.

Kiekvienos projekto partnerės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų, atliks veiklas pagal numatytą veiklų planą:

Mokiniai:

 • susipažins naudodami Wakelet.com programėlę;  
 • Naudodami StoryboardThat.com įrankį, kurs komiksus;
 • Kurs projekto logotipus ir aktyviai dalyvaus logotipo, geriausiai atitinkančio projekto idėją, rinkimuose;
 • Pasveikins vieni kitus, sukurdami Kalėdinius atvirukus su Canva programėle;
 • Bendradarbiaudami mišriose grupėse, kurs užduotis su LearningApps.org įrankiu;
 • Dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose per Cisco Webex platformą;
 • Integruos įvairių dalykų žinias interaktyviuose žaidimuose, konkursuose;
 • Dalyvaus nuotolinėse integruotose anglų kalbos pamokose, forumuose;
 • Mokysis šalių partnerių nacionalinių dainų, šokių, žaidimų;
 • Reflektuodami gebės įsivertinti savo indėlį projekte.

Mokytojai:

 • Koordinuos projektą, dalinsis idėjomis ir gerąja patirtimi;
 • Aktyviai bendraus ir bendradarbiaus su projekto partneriais socialiniuose tinkluose ir eTwinning puslapyje;
 • Bendradarbiaudami su kolegomis, integruos veiklas į mokomuosius dalykus;
 • Konsultuos ir padės mokiniams įvairiose veiklose;
 • Viešins projekto veiklą mokyklos oficialiame puslapyje bei spaudoje.

Mokinių amžius: 11-15 m.; dalyvauja 6b, 6c ir 8a kl. mokiniai

Pagrindinės kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, skaitmeninė.

Dalykai: užsienio kalbos, IKT, geografija, dailė, muzika

5 eTwinning projektams įteikti nacionaliniai ir Europos kokybės ženkleliai už:

 • Pedagoginį novatoriškumą;
 • Integraciją į ugdymo turinį;
 • Mokyklų partnerių bendradarbiavimą;
 • Technologijų taikymą;
 • Pasiektus rezultatus.

NKŽ (nacionalinis kokybės ženklelis) suteikiamas mokytojams, kurie vykdo puikius projektus programoje „eTwinning“, ir jis parodo, kad projektas pasiekė tam tikrą kokybės standartą.

Mokiniai gali gauti mokinio kokybės ženklelį, jų mokytojui pelnius NKŽ. Tai paskatinimas mokiniams tęsti dalyvavimą ir veiklą programoje.

Europos kokybės ženklelis – tai viešas pripažinimas mokyklai už jos pasiryžimą siekti kokybės ir atvirumo europinio bendradarbiavimo veikloje.

     

 

STEM ir demokratija

2019 metais anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Gecienė teikė paraišką dalyvauti „eTwinning“ kontaktinio seminaro „STEM ir demokratija“ Graikijoje projekte. Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas mokiniams formuoti visuminį pasaulio vaizdą, skatinti domėjimąsi STEAM mokslais, gerinti pasiekimus, ugdyti kūrybiškumą, bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijas, pagarbą gamtai. Tarptautinis seminaras vyko Patroje, trečiajame pagal dydį Graikijos mieste. Į renginį susirinko mokytojai ir dėstytojai iš dvylikos šalių. Mokytoja Gitana kartu su kolegomis iš Graikijos, Italijos, Danijos, Vokietijos ir Portugalijos dalyvavo įvairiose veiklose, dalijosi patirtimi, sėmėsi žinių bei idėjų. Mokytoja turėjo puikią galimybę palyginti įvairių šalių švietimo sistemas, pasidžiaugti mūsų mokykloje vykdomos STEAM programos pasiekimais.

Grįžusi iš Graikijos, mokytoja Gitana kartu su geografijos mokytoja metodininke Jūrate Kanišauskiene įgyvendino Geocaching projektą. Geocaching, kaip mokomasis žaidimas, yra puiki priemonė STEAM aktyviai veiklai plėtoti. Jo metu mokiniai, naudodamiesi anglų kalbos, geografijos, gamtos mokslų, IT, matematikos žiniomis bei galimybėmis, ieško paslėptų netikrų lobių. Žaidėjai, naudodamiesi vietovės planu, atlieka įvairias mokomąsias užduotis, aktyviai įsitraukia į komandinį darbą, bendradarbiaudami patiria sėkmę.