Erasmus+
Projektai

Erasmus+

Tarptautiniai mokymai Ispanijoje

Spalio 15 dieną baigėsi Erasmus+ projekto „STEAM. Kaip pasiekti sėkmę?“ mobilumai Valensijoje (Ispanija). Šeši progimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose „STEAM ir verslumas“ bei „Komandos formavimas mokykloje“. Mokymų metu kudirkiečiai gavo naujų teorinių žinių, kartu turėjo daug praktinių užsiėmimų – išbandė įvairius mokymo ir bendravimo / bendradarbiavimo metodus, sprendė problemines situacijas, kūrė projektus, kuriuos įgyvendins savo mokykloje. Antrojo vizito metu pedagogės vyko į INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ORRIOLS mokyklą, kurioje mokosi 12-18 metų, daugiausia imigrantų, vaikai. Čia gauta neįkainojama patirtis apie ugdymo ypatumus, susijusius su praktinių mokinių gebėjimų plėtojimu, vertybinio pamato formavimu (tolerancijos, pakantumo, atjautos ugdymu), specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių integracija.
Likusios projekto „STEAM. Kaip pasiekti sėkmę?“ veiklos tęsis iki šių mokslo metų pabaigos.
     

Vinco Kudirkos progimnazijoje laimėtas antras Erazmus+ projektas

Rugsėjo 5-8 d. Vinco Kudirkos progimnazijos vadovė Rasa Dagienė ir mokyklos projekto Erasmus+ Project 2020-1-ES01-KA201-082876 koordinatorė Ligita Mickevičiūtė vyko į Cuencos miestą Ispanijoje pasirašyti sutarties dėl 35 000 Eur projekto „Besimokanti Europa“ finansavimo, suderinti projekto įgyvendinimo sąlygų, numatyti bendrų veiklų su partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Latvijos, Slovakijos ir Serbijos datas, mokinių dalyvavimo projekte aplinkybių. Projekto koordinatorius David Cordente Mesas, pasitikėdamas Lietuvos delegacijos įsipareigojimais, pasiūlė baigiamąjį projekto vizitą 2022 m. gegužės mėn. organizuoti Lietuvoje, Vinco Kudirkos progimnazijoje.

Projektas laimėtas dar prieš metus, tačiau dėl pandemijos jo įgyvendinimas buvo nukeltas vieneriems metams. Mokytojai ir mokiniai, kartu su dar penkių šalių atstovais, mokysis patirtinio ugdymo metodų, kurti išmanias aplinkas, konstruoti virtualias realybes, stebėti aplinką naudojantis naujausiais išmaniaisiais įrenginiais. Pirmoji mokytojų delegacija jau išvyko ir mokysis naujienų rugsėjo 13-17 dienomis. Visa mokyklos bendruomenė laukiame mokykloje vyksiančios projekto sklaidos.

Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojai įgyvendina Erasmus KA102 projektą

Rugsėjo 13-17 dienomis Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojai Ligita Mickevičiūtė, Irma Jančauskienė ir Kristina Mikaliūnienė dalyvavo mokymuose Kuenkoje, Ispanijoje. Kartu su partneriais iš Ispanijos, Vokietijos, Latvijos, Slovėnijos ir Serbijos mūsų mokykloje pradedamas įgyvendinti projektas „Sciencing Europe“ („Besimokanti Europa“). Antrojo susitikimo metu mokytojai dalyvavo mokymuose, dalinosi gerąja patirtimi, bendradarbiavo planuodami būsimas STEAM veiklas. Mokymus organizavo projekto koordinatoriai – ispanai.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta komandos formavimo veikloms atlikti. Mokytojai susipažino su įvairiomis įtraukiančiomis užduotimis, skatinančiomis bendravimą užsienio (anglų) kalba ir kolegų bendradarbiavimą (Clue game, Scape Room, Scavenger Hunt, Geocaching). Projekto partneriai iš Latvijos ir Serbijos kituose susitikimuose lapkričio ir kovo mėnesiais pristatys savo darbo patirtį su negalią turinčiais mokiniais, todėl ir šiame susitikime keletas sportinių veiklų (Golbolas) buvo skirtos mokinių su negalia integracijai.

Antrąją ir trečiąją mokymų dienomis mokytojai susipažino su interaktyviais mokymo būdais, praktiškai atliko užduotis naudodami 360 laipsnių filmavimo kameras, Adobe Photoshop, Thinglink, Genially kompiuterines programas. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su Kuenkos kultūriniu ir istoriniu paveldu, surinkti medžiagą virtualių turų kūrimui nuostabiame miesto senamiestyje.

Projekto partneriai aptarė, kokias veiklas organizuos kituose susitikimuose. Serbijos atstovės pristatė savo patirtį iš jau vykdomo projekto kuriant žaliąją laboratoriją. Mokytojai susipažino su edukacinėmis programomis gamtoje ir lankėsi nacionaliniame El Hosquillo parke. Parko darbuotojai papasakojo, kaip jie dirba su gyvūnais, kurie nukentėjo nuo žmogaus ūkinės ir pramoginės veiklos. Mokytojai lankėsi edukacijoms skirtose patalpose, į kurias atvyksta įvairaus amžiaus mokiniai ir atlieka STEAM veiklas.

Paskutinę mokymų dieną mokytojai lankėsi Castilla-La Mancha mokslo ir inovacijų muziejuje. Edukacinėse erdvėse (praeitis, dabartis, ateitis) buvo pristatyti įvairūs eksperimentai, simuliatoriai.

Mokytojai džiaugiasi, kad žinias, kurias parsivežė iš pirmųjų mokymų galės pritaikyti praktiškai per pamokas ir kitus popamokinės veiklos renginius. Mokykla už projekto lėšas įsigis ne tik 360 laipsnių filmavimo kameras, kuriomis mokytojai ir mokiniai galės kurti virtualius turus po mokyklą, gimtąjį miestą, ekskursijose aplankytas vietas, bet ir šiltnamį, kuriame bus vykdomos STEAM veiklos ir eksperimentai.

Erasmus+ projekto „Sciencing Europe“ įgyvendinimas

Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Sciencing Europe“, trys progimnazijos atstovės kovo 8-10 dienomis vyko į Rygą. Vizito tikslas – tinkamai pasirengti įtraukiajam ugdymui. Lankytasi Latvijos universitete ir trijose mokyklose, kur semtasi patirties, kaip užtikrinti galimybę įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis saugioje, jų galimybes ir poreikius atitinkančioje edukacinėje aplinkoje.

Besimokanti Europa – Radviliškyje

Gegužę Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko išskirtinis renginys – sulaukta svečių iš užsienio, kuriems mūsų progimnazija organizavo įspūdingą STEAM ir visuminio mokymosi savaitę. Dar  2021 m. rudenį mokykla prisijungė prie Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto “Sciencing Europe” („Besimokanti Europa”), kurį koordinuoja David Cordente Mesas iš Cenro rural de inovation (Kuenka, Ispanija). Šio projekto tikslai: skatinti mokyklų bendruomenių atstovus dalyvauti ugdymo procese panaudojant XXI amžiaus inovacijas bei strategijas, sukurti efektyvias mokymo programas, mažinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių atskirtį. Projekto partneriai jau turėjo penkis susitikimus Ispanijoje, Slovėnijoje, Latvijoje ir Serbijoje. Šeštas susitikimas, gegužės 16–20 dienomis, buvo organizuojamas jau Radviliškyje, V. Kudirkos progimnazijoje.

Į Radviliškį atvyko mokytojų ir mokinių delegacijos iš Slovėnijos, Vokietijos ir po 3 pedagogus iš Latvijos, Ispanijos bei Serbijos. Susitikimo credo – „Besimokanti bendruomenė“! Į svečius atvykę mokiniai visą savaitę gyveno mūsų progimnazijos bendruomenės narių šeimose, kartu su naujaisiais bendramoksliais ne tik kartu ėjo į mokyklą, bet ir turėjo galimybę abipusiai susipažinti su skirtingų šalių kasdienybe ir gyvenimo būdu. Renginių metu siekta akcentuoti vietinės bendruomenės – jaunimo centrų, socialinių parterių – turinčių įtakos ugdymo kokybei, tamprų bendradarbiavimą. Vykdytos atviros pamokos ir užsiėmimai su ATC „Jaunimo erdve“. Didelė dalis mokymosi veiklų neapsiribojo tradicinėmis mokyklos sienomis, vykdant veiklas siekta atskleisti, kaip bendradarbiaujant su mokyklos socialiniais partneriais mokymosi procese išnaudoti skirtingas aplinkas ugdyti įvairių poreikių mokinius.

Eibariškių parke mokiniai mokėsi gamtą pažinti garsais ir vaizdais, už projekto lėšas įsigytoje naujojoje Kudirkos „Žaliojoje laboratorijoje“ tyrinėjo  Lietuvoje augančius augalus, technologijų namelyje dekoravo pirkinių krepšelius, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos  STEAM centre dalyvavo edukacijoje „Garso ir vaizdo mikrovaldiklių programavimas“, kartu su mokytojais lankėsi „Rūtos“ saldainių fabrike, molio lipdybos paslapčių mokėsi Pakruojo dvare. Taigi iš Kudirkos progimnazijos išsivežė visą šūsnį neišdildomų įspūdžių! Veikloms buvo naudojami ir už Erasmus+ projekto “Sciencing Europe” lėšas įsigyti ir mūsų mokinių jau pamėgti 3D pieštukai, 360 laipsnių filmuojanti kamera.

Įtraukiančios veiklos organizuotos ir iš užsienio atvykusiems mokytojams. Kudirkos progimnazijoje mokytojai stebėjo ir mokėsi organizuoti pamokas naudojant 3D pieštukus, su jais kūrė mandalas.  Delegacija dalyvavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre vykusiame seminare apie skaitmeninių STEAM užduočių kūrimą, patys kūrė metodinę medžiagą, kurią visos šalys narės įsipareigojo praktiškai įgyvendinti savo mokyklose, taip pat STEAM centre dalyvavo edukacijoje „Kūno odos priežiūros kosmetikos gamyba“.

Įvairiapusiškos, visuminį ir STEAM mokymo organizavimo principus atskleidžiančios užduotys visiems projekte dalyvavusiems mokiniams, mokytojams suteikė tikrų tikriausią mokymosi malonumą. Sveikindamas miesto svečius Radviliškio rajono savivaldybės meras V. Simelis džiaugėsi, kad progimnazijos socialinių partnerių ir visos mūsų mokyklos bendruomenės dėka pavyko visapusiškai įgyvendinti susitikimo credo „Besimokanti bendruomenė“ ir įgyvendinti mokyklos be sienų viziją.

Projektas „Sciencing Europe“ tęsiasi

Rugsėjo 26-30 dienomis V. Kudirkos progimnazijos keturi mokiniai ir dvi mokytojos dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Sciencing Europe“ mobilumo veiklose Gerolstein mieste, Vokietijoje. Tai jau antras kartas, kai pagal projekto tvarkaraštį susitinka mūsų mokyklos mokiniai ir mokiniai iš Vokietijos bei Slovėnijos. Mūsų mokiniai turėjo galimybę dalyvauti pamokose, išbandyti naujas veiklas ir ugdyti anglų kalbos įgūdžius, susipažinti su Gerolstein mokyklos mokinių STEAM veiklomis šiltnamyje. Projekto dalyvius pasveikino ir apie miestą papasakojo miesto meras.

Mokiniai puikiai leido laiką ir neformalioje aplinkoje: keliavo į žygį ir aplankė Kasselburg pilį. Edukacijose įgijo žinių apie vilkų ir plėšrių paukščių gyvenimą. Mokiniai taip pat lankėsi gamtos muziejuje, kuriame susipažino su vulkaninės kilmės uolienomis, mineralais, apžiūrėjo fosilijas. Maare apylinkėse grožėjosi vulkaniniais ežerais. Trier mieste aplankė įžymiausias miesto vietas: rūmų sodą, Šv. Petro Katedrą ir Porta Nigra – vartus, kurie išliko ir primena Trier miesto gyventojams, kad miestą įkūrė senovės romėnai.

Mokiniai gyveno Gerolstein mokyklos mokinių namuose, susipažino su šeimų nariais, ragavo tradicinių vokiškų patiekalų.

Kitas projekto mobilumas planuojamas lapkričio mėnesį Slovėnijoje, Slovenske Konjice mieste.

Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojos dalyvavo mokymuose „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“

Spalio 8-15 dienomis trys Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojos dalyvavo Italijoje Bolonijos mieste esančios Erasmus Learning Academy organizuotuose Erasmus+ mokymuose „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“. Kursų metu lietuvių kalbos mokytoja A. Buškuvienė, anglų kalbos mokytoja K. Mikaliūnienė bei matematikos mokytoja R. Bernikienė susipažino su pačiais naujausiais mokymo(si) metodais, praktiškai juos išbandė, dalyvavo kultūrinėje pažintinėje veikloje, bendravo su net iš devynių šalių atvykusiais mokytojais, dalijosi patirtimi, susipažino su kitų šalių švietimo sistemomis, diskutavo apie kylančius ugdymo(si) sunkumus ir kaip įvairių šalių vyriausybės sprendžia švietimo problemas. Kursų metu ypač daug dėmesio buvo skirta įvairiems mokymo(si) metodams, įvardijamiems kaip Outdoor activities, kuriuos panaudoti rekomenduoja išėjus iš įprastų klasės rėmų: lauke, mieste, gamtoje ir kt. Mokymų metu buvo ypač daug diskutuojama, kaip būtų galima motyvuoti mokinius siekti geresnių rezultatų, kaip įsitraukti į projektinę veiklą, tobulėti ieškant atsakymų į klausimus, kurių neįmanoma rasti Google paieškoje. Dalyvavimas šiuose kursuose – ne tik naujos žinios, bet ir pažintis su kitų šalių mokytojais, jų patirtimis, idėjomis, platesnis požiūris į švietimą, jo pokyčius bei suvokimas, kad kiekvienas mokinys turi galimybę tobulėti, atrasti savo kelią, o jam padėti gali motyvuotas ir keistis nebijantis mokytojas.

Once upon a time in educational trends kingdom

To engage students, it’s a complex challenge: using innovative methods can be a significant resource to motivate them and to enhance their learning. Thanks to different kinds of studies and research, today there are many tools available that can be used in the school environment: project-based learning, non-formal education, outdoor education, and ICT are some of the many opportunities that can be integrated with traditional teaching methods.

The new edition of the course “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff” took place in Bologna from 10/10/2022 to 14/10/2022. The participants came from all across Europe, with Kristina Mikaliūnienė, Asta Buškuvienė, Rūta Bernikienė from Radviliskis V. Kudirka Progymnasium in Lithuania, Dusica Antic, Ivana Milosavljevic from First technical school in Serbia, Māra Kreicberga and Tatjana Vinokurova from Private Secondary school KLASIKA in Latvia, Marcin Witowski from Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia w Świdnicy in Poland, Elif Özcan from Gebkim MTAL in Turkey, Natalia Cobo Dabán from OÜ Hispaania Maja in Estonia.

At first, Project Based Learning allows students to delve into content in a more direct and meaningful way, starting from a topic question and trying to investigate real world issues. Analysing the principles of PBL, the participants of the course had the opportunity to discover how teamwork, collaboration, and creativity can help students to discover the way to deal with real problems, learning strategically and searching for the answers from the start.

On the other side, visual strategies and teambuilding games showed the power of Non-Formal Education. In fact, starting from the activities, we explored the Kolb’s experiential learning cycle and we learned how it allows it to pass from reflection to conceptualization and application, giving the student an active role in the learning process.

Thanks to an ICT tool, the teachers had the opportunity to participate in a special type of treasure hunt, discover Bologna and deepen the power of Outdoor Education in a very funny way. Some of the advantages of Outdoor Education that emerged during the debriefing are, on the one hand, the increase in motivation and creativity; on the other, the improvement of the psychophysical well-being thanks to the contact with nature and the consequent reduction of stress. Moreover, Mara and Tatjana provided us with a wonderful presentation of the outdoor activities that they use back at their school. We had a chance to deepen into different types of activities.

Finally, we explored innovative teaching methods with ICT. We practised several tools in class, finding out new ways to engage students, assess and display a lesson. This course helped participants to understand how to work with a more innovative approach in their classes.

By Friday, team spirit was so high that it was difficult to say goodbye. However, our group was very eager to go back and start applying all the many ideas that emerged during the course. Another great week of inspiration was over, but only to be continued back in their countries.

Erasmus Learning Academy SRL – Via Emilia Ponente, 129, 40133, Bologna – P. IVA: 03841271202

Tel: +39 051 3511175 – Mail: info@erasmuslearningacademy.eu – Web: www.erasmustrainingcourses.com

Discover more about this course in: https://www.erasmustrainingcourses.com/innovative-teaching-methods.html

Besimokanti Europa Slovėnijoje! 

 Lapkričio 14-18 dienomis pavaduotoja Erika, mokytoja Danguolė ir mokiniai Emilė, Rokas, Vilius ir Martynas vyko į Slovėnijos miestelį Slovenske Konjice. Čia vyko Erasmus+ projekto „Sciencing Europe“ („Besimokanti Europa“) mobilumas, skirtas Lietuvos, Slovėnijos ir Vokietijos mokiniams. Tai buvo ypatinga kelionė, nes vaikai susitiko su draugais, kurie lankėsi Radviliškyje gegužės mėnesį. Todėl pirmoji mobilumo diena Pod goro mokykloje buvo pilna džiugių emocijų. Kartu organizuotos dirbtuvės su microbit’ais bei pažintinis turas po miestelį ir jo apylinkes. 

Kitomis dienomis vyko orientacinės  užduotys, 3D dirbtuvės, vaikai gamino lankus ir strėles, valdė droną, kartu dalyvavo pamokose ir įvairiose neformaliose veiklose. Daug gražių akimirkų patirta bendraujant su mažaisiais lauko mokyklos mokinukais bei specialiojo ugdymo skyriaus vaikais. Visi kartu piešė, skaičiavo, žaidė, kepė picas, vaišinosi, gamino kalėdines dekoracijas.  

O taip kelionę apibendrina išvykos dalyviai: 

Emilė: „Labai smagi patirtis, galimybė pažinti kitą šalį, gyventi kitoje šeimoje, daryti tai, ką daro vaikai.“  

Rokas: „Labiausiai patiko lauko mokykla ir orientacinė užduotis, kurios metu pasiklydome – buvo gera patirtis surasti kelią atgal.“ 

Vilius: „Labiausiai patiko Roglos apžvalgos bokštas ir kalnai – Slovėnijoje labai graži gamta.“ 

Martynas: „Buvo įdomu pamatyti, kaip gyvena vaikai Slovėnijoje. Šalies gamta įspūdinga.“ 

Erika: „Pakerėjo nepaprastas Slovėnijos gamtos ir istorinio paveldo grožis, pačių slovėnų šiluma. Labiausiai džiaugiuosi už vaikus, kurie įgijo neįkainojamos patirties keliaudami ir bendraudami su kitos šalies žmonėmis.“ 

Danguolė: „Puiki kalbinė patirtis, įdomūs susitikimai su kolegomis, pamokų stebėjimas, nuostabus kraštovaizdis, draugiški ir paslaugūs žmonės.“