Virvytėje vijosi nerūpestingos stovyklautojų dienos
2022-08-25

Virvytėje vijosi nerūpestingos stovyklautojų dienos

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija inicijavo projektą ir laimėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimą vaikų vasaros stovyklai „Veik“, kurioje dalyvavo net trijų Radviliškio rajono mokyklų mokiniai.

Stovyklos tikslas – organizuoti įdomią ir prasmingą veiklą vasaros atostogų metu, skatinti aktyvų dalyvavimą sudarant sąlygas ukrainiečių ir lietuvių mokinių saviraiškai, bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvią laisvalaikio veiklą, ugdyti kūrybiškumą.

Progimnazijoje jau nuo kovo mėnesio mokėsi 23 Ukrainos mokiniai. Jiems integruotis į ugdymo procesą padėjo dvi ukrainietės mokytojos. Sklandus bendradarbiavimas nenutrūko ir vasaros laikotarpiu – vyko užimtumas progimnazijoje, įvairios išvykos ir dienos stovyklos. Tad ši galimybė nuo karo baisumų bėgantiems ukrainiečiams pakeisti aplinką buvo pasitiktas su itin dideliu džiugesiu.

Ukrainos ir Lietuvos vaikai apsistojo erdvioje Virvytės stovykloje, turinčioje ilgametę stovyklų organizavimo patirtį. Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo sportine mankšta. Dienos eigoje veiklų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas fizinei ir socialinei veiklai: programos didžiąją dalį sudarė įvairūs žaidimai, draugiškos rungtys, poilsio veiklos, žygis. Tokios veiklos ne tik visus įtraukė dalyvauti, tačiau nejučia tobulino ir socialines– emocines kompetencijas, padėjo įveikti kalbos barjerą. Vaikai lankėsi pirtyje, plaukė baidarėmis, žaidė individualius ir komandinius žaidimus.

Įvairių užsiėmimų ir edukacinių veiklų metu vaikai susipažino su kalvystės, keramikos, tapybos ant tekstilės, rištinių lėlių amatais ir edukacijomis, aplankė žolininkystės ūkį. Edukacinės dirbtuvės, pasitelkiant meną, skatino vaikų saviraišką, estetinį malonumą bei bendrystės jausmą.

Žygiai po apylinkes atvėrė naujas galimybes, stiprino greitą mąstymą, orientaciją aplinkoje, ugdė pasitikėjimą savimi bei mažino tarpkultūrinius skirtumus ir kalbos barjerus.

Visas dienas ukrainiečius vaikus globojo dvi mokytojos ukrainietės, kurios padėjo susitvarkyti su iššūkiais bei dalintis informaciją apie save, savo šalį.

Bendrystėje gimė nuostabios patirtys ir dviejų tautų draugystė!