Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojos dalyvavo mokymuose „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“
2022-10-18

Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojos dalyvavo mokymuose „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“

Spalio 8-15 dienomis trys Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojos dalyvavo Italijoje Bolonijos mieste esančios Erasmus Learning Academy organizuotuose Erasmus+ mokymuose „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“. Kursų metu lietuvių kalbos mokytoja A. Buškuvienė, anglų kalbos mokytoja K. Mikaliūnienė bei matematikos mokytoja R. Bernikienė susipažino su pačiais naujausiais mokymo(si) metodais, praktiškai juos išbandė, dalyvavo kultūrinėje pažintinėje veikloje, bendravo su net iš devynių šalių atvykusiais mokytojais, dalijosi patirtimi, susipažino su kitų šalių švietimo sistemomis, diskutavo apie kylančius ugdymo(si) sunkumus ir kaip įvairių šalių vyriausybės sprendžia švietimo problemas. Kursų metu ypač daug dėmesio buvo skirta įvairiems mokymo(si) metodams, įvardijamiems kaip Outdoor activities, kuriuos panaudoti rekomenduoja išėjus iš įprastų klasės rėmų: lauke, mieste, gamtoje ir kt. Mokymų metu buvo ypač daug diskutuojama, kaip būtų galima motyvuoti mokinius siekti geresnių rezultatų, kaip įsitraukti į projektinę veiklą, tobulėti ieškant atsakymų į klausimus, kurių neįmanoma rasti Google paieškoje. Dalyvavimas šiuose kursuose – ne tik naujos žinios, bet ir pažintis su kitų šalių mokytojais, jų patirtimis, idėjomis, platesnis požiūris į švietimą, jo pokyčius bei suvokimas, kad kiekvienas mokinys turi galimybę tobulėti, atrasti savo kelią, o jam padėti gali motyvuotas ir keistis nebijantis mokytojas.