Vinco Kudirkos progimnazija viena iš 10 mokyklų Lietuvoje įgyvendina unikalų projektą
2020-08-26

Vinco Kudirkos progimnazija viena iš 10 mokyklų Lietuvoje įgyvendina unikalų projektą

Mokant vaikus svarbiausia žinia yra ta, kad  kiekvienas vaikas yra unikalus ir savo fiziniais duomenimis, ir intelektiniais resursais, ir socialine aplinka, ir jau įgyta patirtimi. Atsižvelgdami į šį ugdomų asmenybių savitumą su nekantrumu pildėme Nacionalinės Švietimo agentūros pateiktą konkursinę paraišką projektui „Mokinių gebėjimų atskleidimas ir jų ugdymo sistemos plėtra“ (projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir yra sudėtinė Vyriausybės projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas šiuolaikinėmis priemonėmis (ugdymas ateičiai)“ dalis. Sprendimas dėl pateiktos paraiškos laimėjimo mus pasiekė dar kovo mėnesį, o paruošiamosios veiklos 2020-2021 mokslo metams buvo vykdomos karantino laikotarpiu – su mokslininkais diskutavome nuotoliniu būdu.  

Projektas išskirtinis tuo, kad išmoksime nustatyti lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų didelį mokymosi potencialą turinčius 3-8 klasių mokinius, praktikuosime šiems dalykams skirtus jau mokslininkų sukurtus dalykų modulius. Projekto kuratorės Vilniaus universiteto doc. dr. Sigitos Girdzijauskienės teigimu, kurdami šią unikalią sistemą mokinius galėsime ugdyti pagal jų prigimtinius gebėjimus. Gegužės mėnesį mūsų mokyklos 70 procentų  mokinių tėvų pateikė mokyklai savo sutikimus leisti tirti prigimtinius mokinių gebėjimus, nurodydami, ar patys tėvai norės susipažinti su savo vaiko tyrimo rezultatais. Vilniaus universiteto mokslininkai mokyklai pateiks mokinių sąrašus su rekomendacijomis gabių vaikų mokymui, papildomų modulių programas.  

 2020 rugpjūčio 25 d. Vinco Kudirkos progimnazijos pedagogai ir švietimo pagalvos specialistai dalyvavo pirmuosiuose 8 akademinių valandų mokymuose „Didelį mokymosi potencialą turintys vaikai: ypatumai, atpažinimas ir ugdymas“. Dalyviai susipažino su pagrindiniais gabių vaikų pažintinės, socialinės ir emocinės raidos ypatumais, galimais jų ugdymo metodais ir modeliais, talentingų ir aukštų pasiekimų mokinių atranka mokykloje.

Progimnazijos mokytojai pasiruošę iššūkiui padėti vaikams patirti mokymosi džiaugsmą, siejant jį su intelektiniais gebėjimais.