Projektas „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“
2020-11-30

Projektas „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“

       

 

 

„Startuoja projektas“

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetai „Visuomenės švietimas ir žmogaus teisių išteklių potencialo didinimo įgyvendinimo priemonė Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrųjų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ kol.

Projekto tikslas – pagerinti klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus. „Projekte dalyvauja penkios veiklos tobulinančios“ Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: „Gražinos pagrindinė mokykla“, „Vinco Kudirkos ir Vaižganto progimnazijos“, „Grinkiškio Jono Poderio ir Baisogalos gimnazijos“. Projekto partnerė – konsultuojanti mokykla Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Projekto metu bus įgyvendinama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa (54 val.), Kurioje mokyklos bendruomenės (pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai) mokysis, kaip refleksiją panaudoti kokybiškai grįžtamajam ryšiui, kaip dirbti su virtualia reflektavimo sistema, kaip individualizuoti ir pritaikyti šią sistemą kiekvienam. vaikui. Mokymuose dalyvaus 55 asmenys.

Virtuali reflektavimo sistemos autobusų projekto partnerių mokyklose 5–8 klasėse. Šių klasių mokinių projekto laikotarpiu naudinga virtuali reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalyje pamokose. Iš viso virtualios reflektavimo sistemos autobusų panaudojimo 4440 kartų. Kiekvienam dalyviui pedagogui bus suteiktos šešios konsultacijos, kurios teiks projekto konsultantes. „Vyks atvirų veiklų stebėjimas konsultuojančioje mokykloje“. „Virtualios reflektavimo sistemos taikymas pamokose sudarys mokytojų vietą atrasti reflektyvaus mokymo (-si) būdus ir pradės juos sistemingai naudoti pamokose, puslapiuose ne tik 8 klasės mokinių standartizuotuose testų rašymo rezultatuose, bet ir mokymosi rezultatų skirtingose ​​pamokose.

Planuojamas projekto rezultatas – projekto laikotarpiu virtuali reflektavimo sistema bus panaudota 4440  kartų. Mokiniai naudosis savo mobiliaisiais įrenginiais atsakyti į mokytojo parengtas ir atsiųstas refleksijas mažiausiais du kartus per savaitę per mokslo metus. Tai sudarys įprotį reflektuoti, stebėti save, rasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Moksliškai įrodyta tiesioginė sąsaja tarp gebėjimo reflektuoti ir akademinių pasiekimų. Tikėtina, kad sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus. Aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatai bus matuojami atliekant standartizuotus testus 2021 m. ir 2022 m.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020 m. rugsėjo 18  d., pabaiga 2022m. rugsėjo 17 d.

Projektas finansuoja Europos socialinio fondo ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

www.esinvesticijos.lt

www.radviliskis.lt

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus.