Gera naujiena!
2020-03-18

Gera naujiena!

Nacionalinė švietimo agentūra dalinasi puikia naujiena – Radviliškio Vinco Kudirkos
progimnazija yra atrinkta dalyvauti projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos
plėtra“ veiklose.

Projektas finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis ir yra sudėtinė Vyriausybės
projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir pasiekimų sistemos atnaujinimas ir mokyklų aprūpinimas
šiuolaikinėmis priemonėmis (Ugdymas ateičiai)“ dalis, kuriuo siekiama užtikrinti gilesnį išmokimą
subalansuojant dalykinį turinį ir XXI a. būtinų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą, be to, žinių
patikrinimus orientuoti į gebėjimų vertinimą, modernizuoti mokymo priemones ir aplinkas.
Projekto tikslas – kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant psichologus ir
mokytojus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamą ugdymą.
Projekto veiklos:
1. Sukurti tvarią vaikų gebėjimų atpažinimo sistemą.
2. Sudaryti galimybes mokiniams pagal jų poreikius įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, ugdyti mokslinį
kritinį mąstymą.
3. Didinti galimybes kiekvienam mokiniui gauti jo poreikius atitinkantį neformalųjį ugdymą.