„eTwinning“ projektinė veikla prisideda prie sėkmingo dalykinių kompetencijų ugdymo anglų kalbos pamokose
2022-06-16

„eTwinning“ projektinė veikla prisideda prie sėkmingo dalykinių kompetencijų ugdymo anglų kalbos pamokose

Šį teiginį patvirtina šiais mokslo metais vykdytas dar vienas tarptautinis „eTwinning“ projektas „EXCEED“ (Extroverted Collaborative Education). Projekto tikslas – išmokti mokytis bendradarbiaujant. Projekto partneriai iš Lenkijos, Graikijos, Italijos, Ukrainos ir Lietuvos bendraudami ir bendradarbiaudami virtualiai vykdė įvairias projekte numatytas veiklas.

Sėkminga projekto veikla neatsiejama nuo ugdymo turinio integravimo. Visos projekto veiklos buvo integruojamos į mokomuosius dalykus: anglų kalbą, informacines technologijas, dailę, gamtos mokslus ir kt. Mokiniai, atlikdami įvairias veiklas, tobulino anglų kalbos ir informacinių technologijų įgūdžius. Kompiuteriniu įrankiu Canva kūrė komiksus „Mokymasis bendradarbiaujant“, Arloopa programėle įgarsino sukurtus virtualios realybės video filmukus „Matematinės figūros, kūno dalys ir planetos. “

Vykdant projektą teko pakoreguoti jo planą ir didelį dėmesį skirti mūsų draugų iš Ukrainos palaikymui. Jau kovo 5 d. organizavome virtualų susitikimą ir prisijungėme prie Ukrainos palaikymo akcijos. Mokiniai piešė piešinius taikos tema, bendradarbiaudami ir siekdami bendro tikslo sukūrė poemą apie taiką. Bendraudami nuotoliniuose susitikimuose (Cisco Webex platformoje) mokiniai ne tik lavino anglų kalbos įgūdžius, bet noriai bei atsakingai mokėsi šalių partnerių kalbos pagrindinių frazių, pristatė savo šalies tradicijas, papročius. Integruotose informacinių technologijų ir dailės pamokose mokiniai, panaudodami Canva ir Filmora programėles, kūrė sveikinimus, projekto logotipą. Virtualiojo susitikimo metu anglų k. pamokose gautas žinias apie Europos Sąjungą įtvirtino žaizdami „Kahoot“ žaidimą. Mokiniai ir mokytojai daug dėmesio skyrė saugumui internete. Mokiniai prisijungė prie Saugaus interneto savaitės renginių, dalinosi patarimais forume.

Dalyvaudami projektinėje veikloje mokiniai ugdo šiuolaikiniam žmogui labai reikalingas kompetencijas, įgūdžius bei gebėjimus: komandinį darbą ir lyderystę, kritinį mąstymą, lankstumą ir atvirumą, socialinę ir globalią atsakomybę.

Smagu, kad tarptautiniuose projektuose metai iš metų dalyvauja tie patys mokiniai, kurie jau turi įgiję daug patirties ir žinių. Jie kokybiškai ir atsakingai vykdo veiklas. Tai Emilis Matonis (7b kl.),Vytė Gilytė, Vilius Bileišis, Dominykas Kriuklis, Kristupas Valteris, Denisas Petrauskas, Irūna Trigarcevaitė, Koryna Mordasaitė (7c kl.).