eTwinning projektas „OPINION“
2020-06-25

eTwinning projektas „OPINION“

eTwinning projektas „OPINION“
Besibaigiant mokslo metams, kurie šiemet pareikalavo iššūkių ne tik moksle, bet ir projektinėje veikloje, pristatome jau penkerius metus vykstančio tarptautinio projekto veiklas.
Klimato kaita ir aplinkosaugos problemos – „e Twinning“ 2020 m. tema, todėl su projekto partneriais nusprendėme teikti paraišką projektui, kuris atitiktų šių metų temą. Pagrindiniai projekto uždaviniai – gilinti mokinių supratimą apie aplinkosaugos problemas, kalbėti apie klimato kaitos pasekmes ir aptarti būdus, kaip sušvelninti žmogaus neigiamą poveikį aplinkai. Tema labai susijusi su gamtamoksliais dalykais, todėl daugumą veiklų integravome į šiuos dalykus. Integruotoje anglų k. ir gamtos pamokoje „Išsaugokime gamtą ir aplinką, kurioje gyvename“ mokiniai mokėsi, kaip atsakingai elgtis gamtoje, skatino vieni kitus gyventi švarioje aplinkoje, ugdyti atsakomybę už savo Žemės ateitį. Taip pat pasidalino idėjomis su mokyklos bendruomene, kaip būtų galima pasiekti klimato kaitos poveikio švelninimo tikslus. Per informacinių technologijų pamoką kūrėme kompiuterinius Kalėdinius atvirukus projekto partneriams. Pradinių klasių mokytoja Rasmuta Valčiukienė mielai pasidalino užfiksuotomis gamtos akimirkomis. Anglų kalbos mokytoja Danguolė Valavičienė vedė integruotas anglų kalbos pamokas gamtosaugos temomis su projekto partneriais. Išanalizavę tam tikrą temą, išmokę žodžius ir frazes bei pasidalinę nuomonėmis forume, grįžtąmąjį ryšį gaudavome naudodami Kahoot įrankį. Mokiniai, atlikdami įvairias veiklas, tobulino anglų kalbos ir informacinių technologijų įgūdžius (Cisco Webex, Storyboard That, Padlet įrankiai), kritinio mąstymo įgūdžius, lavino bendradarbiavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo ir atsakingumo kompetencijas. Vaizdo konferencijoje mokiniai ne tik dalinosi savo miesto ir šalies gamtosaugos problemomis, bet ir sugebėjo pateikti sprendimų, kaip, būdamas paaugliu, galėtų prisidėti prie planetos išsaugojimo. 7a klasės mokinė Melita Mikalevičiūtė, viena iš aktyviausių projekto dalyvių, buvo pakviesta dalyvauti grupės veikloje (po 1 narį iš kiekvienos šalies) rašant laišką į Europos komisiją, kaip būtų galima sustabdyti klimato kaitą pasaulyje.
Visus mokslo metus mokiniai stebėjo juos supančią aplinką, metų laikų kaitą gamtoje ir fiksavo gražiausias akimirkas. Nuotraukas, kuriose atsispindi nuostabiausi mūsų miesto ir šalies vaizdai, išsiuntėme į konkursą, kurį organizavome su projekto partneriais.
Dėkoju visiems mokiniams, kurie įsijungė į projekto veiklą. Nuoširdus ačiū projekto pradininkams – aštuntokams – už norą, aktyvumą, kūrybiškumą, pagalbą: Liepai Švėgždaitei, Kamilei Vitkutei, Rokui Mickui, Svitui Legeckui, Pijui Noraičiui, Urtei Japkevičiūtei, Mariui Dabašinskui, Ugniui Ruliui (8a kl.) Tikiuosi, kad šie mokiniai taps aktyviais piliečiais, mylinčiais ir saugojančiais aplinką, kurioje gyvena.
Anglų k. mokytoja Danguolė Valavičienė