Laisvos darbo vietos
Kita informacija

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo- pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigoms užimti

 

Vinco Kudirkos progimnazija skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo-pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigoms užimti darbui  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal neterminuotą darbo sutartį. Konkursas vyks 2020 m. birželio 19 d.

Darbo krūvis – 1 etatas (0,6 etato priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo, 0,4 etato pailgintos dienos grupės auklėtojo).

Reikalavimai pretendentams nurodyti pareigybės aprašyme (pridedama).

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
  • išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(-as);
  • gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 18 d. adresu: Radvilų g. 6, LT- 82177 Radviliškis.

Informacija teikiama tel. 8 (422) 51945 ir el. paštu kudirka.radviliskis@gmail.com