Laisvos darbo vietos
Kita informacija

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo pareigoms užimti

 

Vinco Kudirkos progimnazija skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo pareigoms užimti darbui  nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. pagal neterminuotą darbo sutartį. Konkursas vyks 2019 m. rugpjūčio 5 d.

Darbo krūvis – 0,6 etato.

Reikalavimai pretendentams nurodyti pareigybės aprašyme (pridedama).

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
  • išsilavinimą ir priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(-as);
  • gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. adresu: Radvilų g. 6, LT- 82177 Radviliškis.

Informacija teikiama tel. 8 (422) 51945 ir el. paštu kudirka.radviliskis@gmail.com