Veiklos vykdymas vasaros laikotarpiu
Informacija tėvams

Veiklos vykdymas vasaros laikotarpiu

ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS VYKDYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE VASAROS LAIKOTARPIU

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BIRŽELIO MĖNESĮ

 

PUG, 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

  1. PUG ir pradinių klasių mokytojai birželio 1-4 d. organizuos nuotolines integruotas netradicines veiklas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas temas.
  2. Viena diena skirta „Atsisveikinimo su mokykla“ šventei: birželio 1 d. į mokyklą renkasi „Giliukai“ ir pirmų klasių mokiniai, birželio 2 d. – „Riešutėliai“ ir antrų klasių mokiniai, birželio 3 d. – trečių klasių mokiniai, birželio 4 d. – „Pelėdžiukai“ ir ketvirtų klasių mokiniai.
  3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimai 4 klasių mokiniams bus išduodami nuo birželio 9 d. 
  4. Vadovėliai atnešami į mokyklą 2 p. nurodytą dieną ir paliekami pas klasės mokytoją.

 

5-8 KLASIŲ MOKINIAMS

  1. Dalykų mokytojai birželio 1-18 d. 5-8 klasių mokiniams organizuos nuotolines integruotas netradicines veiklas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas temas.
  2. Dalykų mokytojai birželio 1-15 dienomis organizuos individualias konsultacijas mokykloje 5-8 klasių mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, pagal kontaktinių konsultacijų tvarkaraštį. Taip pat vyks grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį, sudarant galimybę jose dalyvauti visiems mokiniams (siųsti).
  3. Viena diena skirta „Atsisveikinimo su mokykla“ šventei: birželio 8 d. į mokyklą renkasi 7a klasės mokiniai, birželio 9 d. – 5c ir 7c klasių mokiniai, birželio 10 d. – 5a ir 7b klasių mokiniai, birželio 12 d. – 5b klasės mokiniai, birželio 15 d. – 6a ir 6b klasių mokiniai, birželio 17 d. – 6c ir 8a klasių mokiniai, birželio 18 d. – 8b ir 8c klasių mokiniai.
  4. Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai 8 klasių mokiniams bus išduodami nuo birželio 22 d.
  5. Vadovėliai atnešami į biblioteką 3 p. nurodytą dieną, atsiskaitoma su bibliotekos darbuotoja. Spintelės raktai perduodami socialinei pedagogei.

V-91 DEL KONSULTACIJŲ tėvams V-91 DEL KONSULTACIJŲ tėvams (1)