• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

 

Ugdymo proceso organizavimas 2018-2019 m.m.

 

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018 m. rugsėjo 3 d.

Ugdymo proceso trukmė:

1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos.

5-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 – 2019-04-26
Vasaros atostogos 1-4 kl. mokiniams 2019-06-08 – 2019-08-31
Vasaros atostogos 5-10 kl. mokiniams 2019-06-22 – 2019-08-31

 

Ugdymo procesas 1–8 klasėse skirstomas pusmečiais:

pirmas pusmetis:

2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 sausio 25 d.;

antras pusmetis: 

1-4 klasių mokiniams – 2019 m. sausio 28 d. – birželio 7 d.,

5-8 klasių mokiniams – 2019 m. sausio 28 d. – birželio 21 d.

Progimnazija dirba viena pamaina;

pamokos 1-8 klasėms prasideda 8.00 val.;

pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8 klasėse – 45 min.

1-8 klasių mokiniai visus mokslo metus mokosi 5 dienas per savaitę.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Progimnaziją gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Paskelbus karantiną į Progimnaziją neina visų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

 

 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1