• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

MOKYKLOS ISTORIJA 

scan 02

Mūsų mokykla yra išaugusi iš miesto pradinės mokyklos. Rajono kraštotyrininkų sukauptoje medžiagoje, iš užrašytų žmonių prisiminimų žinoma, kad jau 1857 m. Radviliškio mieste veikė pradinė parapijinė mokykla.
1930 m. buvo pastatyta moderni, mūrinė dviejų aukštų mokykla Dariaus ir Girėno gatvėje. Veikusios dvi pradinės mokyklos buvo sujungtos ir įsikūrė naujame pastate. Tais pačiais metais mokyklai buvo suteiktas Dr. Vinco Kudirkos vardas.
1954 m. pradžios mokykla buvo performuota į septynmetę, 1962 m. - į aštuonmetę.
1958 m. pastatyta nauja mokykla Radvilų gatvėje. Šiame pastate nuo 1964 metų dirbo aštuonmetė kartu su rusiška II vid. mokykla, kuri 1973 m. išsikėlė į patalpas Dariaus ir Girėno gatvėje.
1968 m. mokyklą baigė I-oji abiturientų laida. Mokyklos direktorius – Algis Katilius.
1993 m. mokyklai suteiktas DR. Vinco Kudirkos vardas. Mokykloje mokėsi 666 mokiniai, dirbo 44 pedagogai. Mokyklos direktorius – Vytautas Matuzas.
Mokyklos mokiniai 1993-94 m. sukūrė mokyklos ženklą, pasiuvo mokyklos vėliavą, 1997 m. sukūrė mokyklos dainą.
1999 m. eksperimento tvarka įvedamas profilinis mokymas.
2003 m. rudenį mokyklos bendruomenė pažymėjo Dr. Vinco Kudirkos vardo suteikimo mokyklai 10-metį.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. patvirtintas mokyklos tipas ir pakeistas pavadinimas – Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinė mokykla pavadinti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla.
2004 m. gruodžio 9 d. Radviliškios rajono tarybos sprendimu Nr. T-377 "Dėl Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo prie Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos prijungtos Radviliškio rajono Voskonių pradinė mokykla, Radviliškio rajono Mankiškių pradinė mokykla ir Radviliškio rajono Šniūraičių pradinė mokykla. Pradinės mokyklos tapo Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos Voskonių, Mankiškių, Šniūraičių skyriais.
2006 m. spalio 12d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr. T-868 "Dėl Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Mankiškių ir Voskonių skyriaus panaikinimo: nutarė panaikinti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Mankiškių ir Voskonių skyrius.
Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. Šniūraičių skyriuje įsteigata priešmokyklinė ugdymo grupė, kurią pradėjo lankyti 10 mokinių.
Vinco Kudirkos premijos laureatai
1993 metais Vinco Kudirkos vardo suteikimo proga mokykloje buvo įsteigta Vinco Kudirkos vardo premija ir paskelbti nuostatai jai gauti.
1994 m.
I premija Robertas Čepaitis 12 kl.
II Premija Neringa Dailidonytė 11 kl.
III Premija Vaida Povilanskaitė, buvusi mokinė.
1995m.
I premija Robertas Čepaitis, buvęs mokinys.
II Premija Renata Matonaitė 12a kl.
III Premija Lina Ivanova 12m kl.
1997 m.
I premija Jolanta Morkytė 11m kl.
II premija Lina Mališauskaitė 11m kl.
III premija Sandra Dainauskaitė 11a kl.
1998 m.
I premija Jolanta Morkytė 12m kl.
II premija Lina Mališauskaitė 11m kl.
III premija Agnė Liutkevičiūtė 11m kl.
1999 m.
II premija Gytis Breikštas 11r kl.
III premija Laurynas Simaitis 11r kl.
2000 m.
II premija Saulius Čerkasas 11ar kl.
III premija Renata Taučiūtė 11h kl.
2001 m.
II premija Renata Taučiūtė 12h kl.
III premija Donalda Tumaitytė 12ar kl.
2002 m. Tomas Čerkasas 11h kl.
2003 m. Danutė Čepaitė 11bh kl.
2004 m. Daiva Židonytė 12 bh kl.
2005 m. Rūta Dapšytė 10a kl.
2006 m. Gailė Bakutytė 10a kl.
2007 m. Brigita Kučinskaitė 10a kl.
2008 m. Justinas Kačinskas 10c kl.
Mūsų mokykloje vykdomi projektai 2006-2007 m.m.:
Nuo 2003 m. mokykla dalyvauja projekte „Vertinimas ugdymo procese”;
Nuo 2005 m. dalyvauja mokyklų tobulinimo programoje „3 etape”;
Projekto apie Mokyklų tobulinimo programą informacija
2005 m. Etnokultūrinė šventė „Pavasario linksmybės”.
2005 m. Vasaros poilsio ir užimtumo stovykla socialiai remtiniems mokinaims "Labas". Gauta parama (2000Lt.) iš Radviliškio rajono savivaldybės.
2006 m. Etnokultūrinė šventė „Pavasario linksmybės tęsiasi”.
2005 m. Vasaros poilsio ir užimptumo stovykla socialiai remtiniems mokinaims "Labas". Gauta parama (1000Lt.) iš Radviliškio rajono savivaldybės.
2006 m. lakričio 1 d. 8 klasių moksleiviai dalyvauja nacionaliname konkurse "Nerūkanti klasė 2006".
2007 m. laimėti projektai:
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas "Gyvenkime sveikai".
Finansinės paramos teikimo mokytojo padėjėjo, specialiojo pedagogo, psichologo etatams steigti savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose projektas.
Šiais mokslo metais ieškomos mokyklos partnerės dalyvauti švietimo mainų paramos fondo Comenius 1 mokykliniuose projektuose.
Mūsų mokykla yra išaugusi iš miesto pradinės mokyklos. Rajono kraštotyrininkų sukauptoje medžiagoje, iš užrašytų žmonių prisiminimų žinoma, kad jau 1857 m. Radviliškio mieste veikė pradinė parapijinė mokykla.
1930 m. buvo pastatyta moderni, mūrinė dviejų aukštų mokykla Dariaus ir Girėno gatvėje. Veikusios dvi pradinės mokyklos buvo sujungtos ir įsikūrė naujame pastate. Tais pačiais metais mokyklai buvo suteiktas Dr. Vinco Kudirkos vardas.
1954 m. pradžios mokykla buvo performuota į septynmetę, 1962 m. - į aštuonmetę.
1958 m. pastatyta nauja mokykla Radvilų gatvėje. Šiame pastate nuo 1964 metų dirbo aštuonmetė kartu su rusiška II vid. mokykla, kuri 1973 m. išsikėlė į patalpas Dariaus ir Girėno gatvėje.
1968 m. mokyklą baigė I-oji abiturientų laida. Mokyklos direktorius – Algis Katilius.
1993 m. mokyklai suteiktas DR. Vinco Kudirkos vardas. Mokykloje mokėsi 666 mokiniai, dirbo 44 pedagogai. Mokyklos direktorius – Vytautas Matuzas.
Mokyklos mokiniai 1993-94 m. sukūrė mokyklos ženklą, pasiuvo mokyklos vėliavą, 1997 m. sukūrė mokyklos dainą.
1999 m. eksperimento tvarka įvedamas profilinis mokymas.
2003 m. rudenį mokyklos bendruomenė pažymėjo Dr. Vinco Kudirkos vardo suteikimo mokyklai 10-metį.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. patvirtintas mokyklos tipas ir pakeistas pavadinimas – Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinė mokykla pavadinti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla.
2004 m. gruodžio 9 d. Radviliškios rajono tarybos sprendimu Nr. T-377 "Dėl Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo prie Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos prijungtos Radviliškio rajono Voskonių pradinė mokykla, Radviliškio rajono Mankiškių pradinė mokykla ir Radviliškio rajono Šniūraičių pradinė mokykla. Pradinės mokyklos tapo Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos Voskonių, Mankiškių, Šniūraičių skyriais.
2006 m. spalio 12d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr. T-868 "Dėl Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Mankiškių ir Voskonių skyriaus panaikinimo", nutarė panaikinti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Mankiškių ir Voskonių skyrius.
2009 m. liepos 16d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr. T-744 "Dėl Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Šniūraičių skyriaus panaikinimo", nutarė panaikinti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos Šniūraičių skyrių.
2013 metais mokyklos bendruomenė pažymėjo Dr. Vinco Kudirkos vardo suteikimo mokyklai 20-metį.
2014 m. gegužės 15 d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr. T-754 „Dėl Radviliškio rajono Aukštelkų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo", baigti Radviliškio rajono Aukštelkų pagrindinės mokyklos reorganizavimą 2014 m. rugpjūčio 29 d. prijungiant ją prie Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos ir įsteigiant joje Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių.
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pervadinta į Radviliškio Vinco Kudirkos progimnaziją".
 

MOKYKLOS VADOVAI

Dr.Vinco Kudirkos pradžios mokyklai vadovavo:

1930-1932m. Bronius Stungys
1932-1933m. Pranas Cibulskas
1933-1940m. Kazys Gudas
1940-1941m. Gelažius
1941-1944m. Antanavičienė
1945-1946m. Joana Bukauskienė
1946-1952m. Levanas

Septynmetei II-ajai mokyklai vadovavo:

1954-1962m.Vaclovas Trakšelis

Aštuonmetei II-ajai mokyklai vadovavo:

1962-1964m. Algimantas Katilius

II-ajai vidurinei mokyklai vadovavo:

1964-1972m. Algimantas Katilius
1972-1982m. Janina Krasauskienė
1982-2015m. Vytautas Matuzas
2016 - dabar Rasa Dagienė

VINCO KUDIRKOS PREMIJOS LAUREATAI


1993 metais Vinco Kudirkos vardo suteikimo proga mokykloje buvo įsteigta Vinco Kudirkos vardo premija ir paskelbti nuostatai jai gauti.1994 m.I premija Robertas Čepaitis 12 kl.II Premija Neringa Dailidonytė 11 kl.III Premija Vaida Povilanskaitė, buvusi mokinė.
1995m.I premija Robertas Čepaitis, buvęs mokinys.II Premija Renata Matonaitė 12a kl.III Premija Lina Ivanova 12m kl.
1997 m.I premija Jolanta Morkytė 11m kl.II premija Lina Mališauskaitė 11m kl.III premija Sandra Dainauskaitė 11a kl.
1998 m.I premija Jolanta Morkytė 12m kl.II premija Lina Mališauskaitė 11m kl.III premija Agnė Liutkevičiūtė 11m kl.
1999 m.II premija Gytis Breikštas 11r kl.III premija Laurynas Simaitis 11r kl.
2000 m.II premija Saulius Čerkasas 11ar kl.III premija Renata Taučiūtė 11h kl.
2001 m.II premija Renata Taučiūtė 12h kl.III premija Donalda Tumaitytė 12ar kl.
2002 m. Tomas Čerkasas 11h kl.
2003 m. Danutė Čepaitė 11bh kl.
2004 m. Daiva Židonytė 12 bh kl.
2005 m. Rūta Dapšytė 10a kl.
2006 m. Gailė Bakutytė 10a kl.
2007 m. Brigita Kučinskaitė 10a kl.
2008 m. Justinas Kačinskas 10c kl.
2009 m. Akvilina Jurkšaitė 10b kl.
2011 m. Rolanda Noraitytė 9a kl.
2012 m. Gabrielė Valavičiūtė 10a kl.
2013 m. Kamilė Gineikaitė 8a kl. - mažoji Vinco Kudirkos premija.
2014 m. Kamilė Gineikaitė 9 kl.
2015 m. Neringa Šilinskaitė 10 kl.
               2016 m. Lukrecija Kneižytė 8a kl. 
               2017 m. Samanta Noraitytė 8a kl. 

RADVILIŠKIO VINCO KUDIRKOS MOKYKLĄ BAIGĘ ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1. Saulius Šimanauskas-1993 m. baigė Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą. Dirba kultūros, audiovizualinių reikalų ir autorių teisių atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

2. Saulius Čerkasas- besimokydamas 10 klasėje dalyvavo atviro Lietuvos fondo organizuotame konkurse mokytis užsienyje. Jį laimėjęs išvyko mokytis į Velso koledžą. Šiuo metu Millenium Partners“ fondo investicinio portfelio valdytojas. 

3. Ąžuolas Bagdonas- besimokydamas 10 klasėje dalyvavo atviro Lietuvos fondo organizuotame konkurse mokytis užsienyje. Mokėsi Fatih universitete. Tarptautinių santykių fakultete. Vengrijoje įgijo Tarptautinių santykių ir Europos studijų magistro laipsnį. Mokslų daktaras, docentas Vidurio Europos universitete. 

4. Vaidotas Birkus-1993 m. baigė Radviliškio Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą. Studijavo Rygoje, Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje. Šiuo metu gyvena Amerikoje, Kalifornijos valstijoje, Silicio slėnyje, San Jose. Dirba finansininku

5. Aivaras Pliatkus. Karininkas. Parašė knygą  ,,Misijos: Somalis“.              

Kęstutis AČAS – Radviliškio r. apylinkės teismo teisėjas ir teismo pirmininkas, 1970 m. baigė mokyklą.

Laima JANUŠONYTĖ – sporto žurnalistė ir prodiuserė, baigė moyklą 1977m. Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentė (nuo 2004 m.), Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos (AIPS) viceprezidentė.
LRT delegacijos sudėtyje dirbo 4 olimpiadose – Atlantos, Nagano, Sidnėjaus ir Atėnų, pastarojoje buvo delegacijos vadovė. Buvo Lietuvos televizijos sporto laidų prodiuserė ir sporto redakcijos vadovė, 2011 m. liepos mėnesį po 30 metų darbo paliko postą Lietuvos televizijoje.

Rimanta KRILAVIČIŪTĖ – Šiaulių dramos teatro aktorė nuo 1977m., mokyklą baigė 1973m. Filmografija: Naisių vasara (TV serialas, 2010), Vilius Karalius (1998), Kelionė į rojų (1980).

Viktoras RADZEVIČIUS – kino operatorius, baigęs mokyklą 1973m. Lietuvos kino operatorių asociacijos pripažintas geriausiu 2009 metų operatoriumi, kuris nufilmavęs Gyčio Lukšo režisuotą vaidybinį filmą "Duburys".

Žilvinas SKAČKAUSKAS – rašytojas humoristas, 1969 m. baigė Radviliškio 2-ąją vidurinę mokyklą. Jo humoreskas spausdino leidiniai: „Šluota", „Nemunas", „Komjaunimo tiesa", „Švyturys", „Gimtasis kraštas", „Šiaulių naujienos" ir kiti. Rašė scenarijus TV laidai „Šou bulvaras" ir TV serialui „Kaimynai". Literatų klubo „Verdenė" narys. Bibliografija: Taurovizija, Šiaulių televizorių gamyklos humoristų almanachas (1993 m.), Mudviejų vakaras (1996 m.), Tik nenuvertink Lietuvos (2000 m.), Burna pati juokias (2003 m.)

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1