• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

 

Informacija apie darbo užmokestį

 
 
Pareigybės pavadinimas 2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis  Darbuotjų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestus  Darbuotojų skaičius
 Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 3 1225 EUR  3  1280 EUR  3 1268 EUR 
Mokytojai 50 737 EUR  48 777 EUR   47 767 EUR 
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 7 564 EUR  6 638 EUR   5 731 EUR 
Bibliotekininkės 2 489 EUR  2 480 EUR   2 481 EUR 
Sargai 4 370 EUR  4 378 EUR   4 375 EUR 
Valytojos 9 356 EUR  9 351 EUR   9 361 EUR 
 
 
 
 
Pareigybės pavadinimas 2017 m. IV ketvirtis 2017 m. metinis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 3 1258 EUR 3 1260 EUR
Mokytojai 50 767 EUR 56 674 EUR
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 5 794 EUR 7 523 EUR
Bibliotekininkės 2 522 EUR 2 493 EUR
Sargai 4 382,82 EUR 4 376,70 EUR
Valytojos 9 348,33 EUR 9 354,23 EUR
 
Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis  Darbuotojų skaičius

 Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 3 1328 EUR  3  1364 EUR  3 1339 EUR 
Mokytojai 47 794 EUR  44  858 EUR   46 856 EUR 
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 5 781 EUR  6 743 Eur   6 712 EUR 
Bibliotekininkės 2 430 EUR  2 488 EUR   2 488 EUR 
Sargai 4 376 EUR  4 388 EUR   4 536 EUR 
Valytojos 9 389 EUR  9  398 EUR  9 400 EUR 

 

 

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1