• kaledos-1.jpg
 • kaledos-2.jpg
 • kaledos-3.jpg
 • kaledos-4.jpg
 • kaledos-5.jpg
 • kaledos-6.jpg
 • kaledos-7.jpg
 • kaledos-9.jpg

 

Logopedės Janina Kristina Mažučiūnienė

ir Jurgita Lukšienė

 

Tikslas:

      Sudaryti sąlygas sėkmingai specialiųjų poreikių vaikų, ir vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, integracijai į mokyklos bendruomenę, užtikrinti pilnavertį šių vaikų poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai:

 • Tirti mokinių kalbą, nustatyti kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Taisyti mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus;
 • Bendradarbiauti su mokytojais, kurių klasėse yra sutrikusios kalbos mokinių;
 • Konsultuoti mokinių tėvus.

Mokyklos logopedas:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos  ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų  pobūdį;
 • Padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
 • Organizuoja individualias ir grupines pratybas;
 • Rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, kurie dalyvauja mokinio ugdymo procese, logopedinės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje bei palaiko ryšį su Radviliškio pedagogine psichologine tarnyba (PPT);

Logopedė JANINA KRISTINA MAŽUČIŪNIENĖ

402 kab.

Savaitės dienos Tiesioginis darbo laikas su mokiniais Pietūs
Pirmadienis 8.00 – 14.00 11.30 – 12.00
Antradienis 8.00 – 14.25 11.15 – 11.45
Trečiadienis 8.00 – 14.15 11.10 – 11.40
Ketvirtadienis 8.00 – 14.00 11.15 – 11.45
Penktadienis 8.00 – 12.50 11.10 – 11.40

Konsultacijos tėvams vyksta  antradieniais, ketvirtadieniais  9.00- 9.30

 

 Logopedė JURGITA LUKŠIENĖ

Kabinetas 311

SAVAITĖS DIENA

TIESIOGINIS DARBO LAIKAS

 SU MOKINIAIS

PIETŲ PERTRAUKA

PIRMADIENIS

8.00 – 9.40 

13.00 – 14.30  

12.05 – 12.35
ANTRADIENIS

10.00 – 10.40  

13.00 – 15.15

11.00 – 11.30

TREČIADIENIS

10.45 – 11.05  

11.40 – 14.30  

11.10 – 11.40
KETVIRTADIENIS

 9.15 – 9.40  

13.05 – 14.30  

11.50 – 12.10

12.55 – 13.05

PENKTADIENIS

           10.45 – 11.05  

11.40 – 13.40 

11.10 – 11.40

Konsultacijos tėvams vyksta antradieniais 12.00 13.00, penktadieniais 8.00 8.55

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1