• kaledos-1.jpg
  • kaledos-2.jpg
  • kaledos-3.jpg
  • kaledos-4.jpg
  • kaledos-5.jpg
  • kaledos-6.jpg
  • kaledos-7.jpg
  • kaledos-9.jpg

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dalykas/pareigos Kvali. kateg. Vadovaujama klasė
1 Vladas Vaidžiulis Etika MM
2 Rūta Dorofėjienė Tikyba M 5b
3 Danutė Blužienė Lietuvių kalba MM 7b
4 Jovita Brunienė Lietuvių kalba MM 7a
5 Erika Liukienė Lietuvių kalba MM
6 Gertrūda Vileikienė Lietuvių kalba M
7 Audronė Dailidonienė Anglų kalba VM
8 Danguolė Bakutienė Anglų kalba MM
9 Gitana Gecienė Anglų kalba MM 5a
10 Ligita Mickevičiūtė Anglų kalba VM 5c
11 Danguolė Valavičienė Anglų kalba MM 8b
12 Lolita Rulienė Vokiečių kalba VM
Žmogaus sauga M
13 Zita Stasiūnienė Rusų kalba MM
14 Virginija Bartkevičienė Matematika MM 6c
15 Rūta Bernikienė Matematika MM 7c
16 Irma Jančauskienė Matematika VM
IT
17 Rasa Smirnovienė Fizika VM
Chemija M
Gamta ir žmogus VM
18 Kęstutis Mikalauskis IT VM
19 Jūratė Kanišauskienė Geografija VM
20 Aldona Jagminienė Istorija MM 6a
21 Vilmutė Sprudzanienė Gamta ir žmogus MM
Biologija
22 Daiva Šipulskienė Dailė MM 8c
Technologijos M
23 Edita Paulauskienė Technologijos MM
24 Česlovas Čižikas Technologijos VM
25 Ina Petraitienė Muzika MM 6b
26 Raimonda Sugaudė Šokis M
27 Raminta Gilė Šokis (būrelis) M
28 Darius Kavaliauskas Kūno kultūra MM
29 Vygintas Juozapaitis Kūno kultūra MM 8a
30 Loreta Sokienė Pradinė klasė MM 1a
31 Valerija Kauklienė Pradinė klasė MM 1b
Rusų kalba M
32 Loreta Pukertienė Pradinė klasė MM 1c
33 Lauras Gaubas Pradinė klasė M 2a
34 Diana Muraulienė Pradinė klasė MM 2b
35 Vilija Skvarnavičienė Pradinė klasė MM 2c
36 Rasa Varkulevičienė Pradinė klasė MM 3a
37 Jūratė Motiečienė Pradinė klasė MM 3b
38 Birutė Bulatovienė Pradinė klasė MM 3c
39 Danutė Vaičiurgienė Pradinė klasė MM 4a
40 Laima Laiševcevienė Pradinė klasė MM 4b
41 Rasmuta Valčiukienė Pradinė klasė ME 4c
42 Laimutė Zaleckienė Pradinė klasė VM j/1-4 (Aukšt.sk.)
43 Inga Jančauskaitė Pradinė klasė VM j/1-4 (Aukšt.sk.)
44 Aldona Brasiūnienė PUG MM
45 Diana Onaitienė PUG M
46 Snaiguolė Bulzgienė PUG (Aukšt.sk.) VM

LIONS2

 lapelis etwining

 baltas korupcija

Tv linija

 

L1

Darni mokykla logo

lapelis erazmus IPU logotipas1