Teikiamos paslaugos
Ataskaitos

Teikiamos paslaugos

Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

Teikiama paslauga Įkainis, Eur
Kopijavimas (mokyklos popierius); Formato dydis A4 0,05 EUR
Kopijavimas (mokyklos popierius); Formato dydis A3 0,10 EUR
Kopijavimas (mokyklos popierius); Formato dydis A4 (spalvotai) 0,60 EUR
Spausdinimas spausdintuvu (mokyklos popierius); Formato dydis A4 0,10 EUR
Spausdinimas spausdintuvu (mokyklos popierius); Formato dydis A3 0,10 EUR
Spausdinimas spausdintuvu (mokyklos popierius); Formato dydis A4 (spalvotai) 0,60 EUR

Mokestis už pailginą darbo grupę

2.90 Eur mėnesinį mokestį už mokinio pedagoginę priežiūrą 3 val. per dieną pailgintos dienos grupėje;
1,45 Eur mėnesinį mokestį už mokinio pedagoginę priežiūrą 1,5 val. per dieną pailgintos dienos grupėje.