Darbo užmokestis
Ataskaitos

Darbo užmokestis

2020 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 4 2095 EUR
Mokytojai 48 1095 EUR
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 4 1254 EUR
Bibliotekininkės 2 790 EUR
Sargai 4 736 EUR
Valytojos 11 584 EUR