Darbo užmokestis
Ataskaitos

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

2019 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 4 1734,42 EUR
Mokytojai 49 1152,25EUR
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 4 1272,89 EUR
Bibliotekininkės 2 783,26 EUR
Sargai 4 584,45 EUR
Valytojos 11 489,19 EUR