Darbo užmokestis
Ataskaitos

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

2020 m. I ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 4 2118,28 EUR
Mokytojai 49 1132,01 EUR
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 4 1362,9 EUR
Bibliotekininkės 2 90,24 EUR
Sargai 3 745,66 EUR
Valytojos 11 525,90 EUR

2020 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis
Administracija 4
Mokytojai 49
Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams 4
Bibliotekininkės 2
Sargai 3 792,06 EUR
Valytojos 10 596,50 EUR