Darbo užmokestis
Ataskaitos

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. ir 2022 m.

2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto, Eur.) Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto, Eur.) Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto, Eur.) Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto, Eur.)
Administracija 4 2393 4 2790,5 4 2865,77 4 2653,67
Mokytojai 46 1465 46 1630,7 48 1618,31 52 1460,05
Pagalbos mokiniui specialistai 7 1175 8 1482,6 10 1336,64 10 1280,54
Sargai 3 642 3 730 3 730 3 649,89
Valytojos 9 650 8 707,2 7 738,69 8 653,96
Darbininkai 2 782 2 1003,8 2 1003,75 2 1003,75
Aplinkos prižiūrėtojai 2 642 2 730 2 577,92 2 456,25
Inžinieriai kompiuterininkai 2 1200,64
Pailgintos dienos grupės auklėtojos 3 369,24
Laborantai 3 121,67